Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Rådgjevarar og helsetenesta samarbeider for at du skal trivast og ha god helse! Me hjelper deg med tilrettelegging av undervisning, og gir rettleiing innan utdanning - og yrkesval.

Elevkoordinator

Elevkoordinator samarbeider med og legg til rette for at skulen har eit velfungerande elevråd.

I tillegg er elevkoordinator ein viktig støttespelar og tilretteleggar ved arrangementer; skulestart, aktivitetsdagar, elevaksjon og samarbeidet med russestyret.

Elevkoordinator
Profilbilde av Jan Erik Espelid

Jan Erik Espelid

Send e-post 40905450

Rådgjevartenesta

Kva kan rådgjevar hjelpe deg med?

Du kan ta kontakt direkte med rådgjevar for rettleiing og støtte i skulekvardagen. Rådgjevarane kan hjelpe deg i spørsmål om val av fag og utdanning. 

Rådgjevarane samarbeider tett med kontaktlærar, faglærarar og avdelingsleiarane. Ved behov kan dei også ha samarbeid med føresette til elevar som er under 18 år.

Rådgjevarane kan også gi sosialpedagogisk hjelp og rettleiing med personlege problem og utfordringar i kvardagen. Dei har tett kontakt med OT/PPT og andre offentlege instansar og kan formidle kontakt med dei.

Rådgjevarane har teieplikt.

 

Rådgjevar Spesialundervisning ordinær opplæring
Profilbilde av Torill Ystebø Ingebrigtsen

Torill Ystebø Ingebrigtsen

Send e-post 95884591

 

Rådgjevar for Vg 3 Studiespesialiserande og Vg3 Påbygg, HelseTAF og ByggTAF (vg 1,2,3,4)
Profilbilde av Eili Kristin Torpe Bødal

Eili Kristin Torpe Bødal

Send e-post 56355450
Rådgjevar for Vg 1 og Vg 2 studiespesialisering, ElektroTAF og TipTAF (Vg 1,2,3,4)
Profilbilde av Stig Solberg

Stig Solberg

Send e-post 40806304
Rådgjevar for Vg 1 og Vg 2 Elektro, Vg1 TIP og Vg 2 Industriteknologi og Kjemiprosess
Profilbilde av Martha Mjanger

Martha Mjanger

Send e-post 40806307
Rådgjevar for Vg1 og Vg 2 Helse- og oppvekst, Vg1 og Vg2 Bygg og anlegg, Vg1 Håndverk, design og produktutvikling (HIP)
Profilbilde av Cecilie Jelstad

Cecilie Jelstad

Send e-post 96949155

Skulehelsetenesta

Helsesjukepleiar

Helsesjukepleiar har kontor både på Juvikstølen og Kvernhusmyrane. Her kan ein ta opp ulike emne som til dømes:

  • Prevensjon/ seksualitet
  • Uro
  • Vonde opplevingar
  • Rus
  • Fysisk helse
  • Psykisk helse
  • Andre helsespørsmål
  • Det du har på hjarta

Tilbodet er gratis. Vi har teieplikt.

Opningstider:

Helsesjukepleiar er tilgjengeleg på skulen, mandag tysdag, onsdag ( 11.30-14.30) og torsdag.

Stølen: Mandag, tysdag, onsdag ( 11.30-14.30) og torsdag.

Myra : Mandag og torsdag.

Kontor:

Stølen: Ved siden av biblioteket i " rådgjevargangen".

Myra: I A -bygget. Inn hovedinngang og inn til venstre. 3. dør på høgre side.

Du kan og ta kontakt på Helsestasjon for ungdom kvar onsdag kl 1530-1830

Mette Haukås 452 50 251

  

Sissel Hatlevik 916 49 408

      

Miljøteam

Ingrid Marie Bachmann (miljøterapeut) og Nina Holmedal (miljøfagarbeidar) er skulen sitt miljøteam!

Vi jobbar for at du skal ha det best mogleg, og at du skal få oppleve mykje kjekt som elev her på skulen. I løpet av året arrangerer vi ulike happenings, som f.eks. temaveker, markerer høgtider, Halloween, avslutningsfest for russekullet og ulike konkurransar.   

Det er viktig at alle tar ansvar for å skape eit godt klasse- og skulemiljø. For å gjere det best mogleg på skulen er det viktig at du har det godt med deg sjølv og trivst sosialt. Miljøteamet er alltid opne for forslag til kjekke, fine aktivitetar og opplevingar for enkeltklassar og skulen som heilheit. Vi samarbeider tett med elevrådet og russestyret, og kan på den måten få eit godt innblikk i kva som rører seg på skulen. 

Miljøteamet har base på Stølen på rom C211 (same etasje som kantina). Der er du alltid velkommen! Kanskje du føler for å slå av ein prat, har noko du vil spørje om, eller kanskje du berre treng å få litt ro om øyrene ei lita stund. Uansett er det berre til å kome innom.

I ei rekke saker samarbeider vi ofte med andre. Dette kan gjelde alt frå mobbesaker, trivsel på skulen, aktivitetstilbod og aktivitetsdag på skulen etc.

 Ta veldig gjerne kontakt - vi er her for deg! 

 

Miljøteam

Miljøterapeut
Profilbilde av Ingrid Marie Bachmann

Ingrid Marie Bachmann

Send e-post 942 49 084
Miljøfagarbeider
Profilbilde av Nina Holmedal

Nina Holmedal

Send e-post 913 80 682

Elev- og lærlingombodet i Vestland

Sigrid Isdal og Venke Nordeide er elev- og lærlingombod i Vestland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Sigrid eller Venke om. Dei passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Dei har teieplikt! 

Meir informasjon finn du på Vestland fylkeskommune si nettside. Du finn dei også på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Vestland).

Profilbilde av Sigrid Isdal

Sigrid Isdal

Send e-post 40403145

 

Elevrådet

Elevrådet  er representert med ein elev frå kvar klasse.

Er det noko du ønskjer å endra på skulen, kan du ta det opp som ei sak i  elevrådet. Vil du bidra til å laga eit godt skulemiljø, kan du engasjera deg som tillitsvald i klassen, i ein komite, eller berre ved å vere ein god medelev!

LÅN OG STIPEND

Er du elev og har ungdomsrett, kan du få utstyrsstipend frå Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener.

Du bør søkje snarast etter opptak i juli. Står du på venteliste bør du vente til endeleg opptak. Søknadsfristen er 15. november. For kurs som startar 1. oktober eller seinare er søknadsfristen 15. mars.

Logg inn på Lanekassen.no og gå deretter til Dine sider. Her treng du MinID eller BankID.

Foreldreinntekta avgjer om du får støtte og kor mykje støtte du får. Dei som er bortebuarar og er "rettselevar" vil få bortebuarstipend. Alle kan og søkje om utstyrsstipend (gjeld ikkje lærlingar og elevar utan ungdomsrett).