Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Rådgjevarar og helsetenesta samarbeider for at du skal trivast og ha god helse! Me hjelper deg med tilrettelegging av undervisning, og gir rettleiing innan utdanning - og yrkesval.

Elevkoordinator

Elevkoordinator samarbeider med og legg til rette for at skulen har eit velfungerande elevråd.

I tillegg er elevkoordinator ein viktig støttespelar og tilretteleggar ved arrangementer; skulestart, aktivitetsdagar, elevaksjon og samarbeidet med russestyret.

Elevkoordinator
Profilbilde av Jan Erik Espelid

Jan Erik Espelid

Send e-post 40905450

Rådgjevartenesta

Kva kan rådgjevar hjelpe deg med?

Du kan ta kontakt direkte med rådgjevar for rettleiing og støtte i skulekvardagen. Rådgjevarane kan hjelpe deg i spørsmål om val av fag og utdanning. 

Rådgjevarane samarbeider tett med kontaktlærar, faglærarar og avdelingsleiarane. Ved behov kan dei også ha samarbeid med føresette til elevar som er under 18 år.

Rådgjevarane kan også gi sosialpedagogisk hjelp og rettleiing med personlege problem og utfordringar i kvardagen. Dei har tett kontakt med OT/PPT og andre offentlege instansar og kan formidle kontakt med dei.

Rådgjevarane har teieplikt.

Rådgjevar tilrettelagt opplæring
Profilbilde av Ingeborg Sunde Møvik

Ingeborg Sunde Møvik

Send e-post 97513124
Rådgjevar for spesialundervisning og fagleg tilrettelegging i ordinære klasser
Profilbilde av Torill Ystebø Ingebrigtsen

Torill Ystebø Ingebrigtsen

Send e-post 40905452
Rådgjevar studiespesialisering Vg1, TAF Vg1, Studiespesialisering Vg3, Påbygg Vg3
Profilbilde av Eili Kristin Torpe Bødal

Eili Kristin Torpe Bødal

Send e-post 40806306
Rådgjevar studiespesialisering Vg2, TAF Vg2, Vg3 og Vg4, Service og Samferdsel Vg1 og Vg2
Profilbilde av Stig Solberg

Stig Solberg

Send e-post 40806304
Rådgjevar Elektro Vg1 og Vg2, Teknikk og industriell produksjon Vg1 og Vg2
Profilbilde av Martha Mjanger

Martha Mjanger

Send e-post 40806307
Rådgjevar Bygg og Anlegg Vg1 og Vg2, Helse og Oppvekst Vg1 og Vg2, Design og Håndverk Vg1
Profilbilde av Cecilie Jelstad

Cecilie Jelstad

Send e-post 96949155

Skulehelsetenesta

Helsesøstrene

Helsesøstrene har kontor både på Juvikstølen og Kvernhusmyrane. Her kan ein ta opp ulike emne som til dømes:

  • Prevensjon/ seksualitet
  • Uro
  • Vonde opplevingar
  • Rus
  • Fysisk helse
  • Psykisk helse
  • Andre helsespørsmål
  • Det du har på hjarta

Tilbodet er gratis. Vi har teieplikt.

Opningstider:

Helsesøster er tilgjengeleg på skulen, mandag tysdag, onsdag ( 11.30-14.30) og torsdag.

Stølen: Mandag, tysdag, onsdag ( 11.30-14.30) og torsdag.

Myra : Mandag og torsdag.

Kontor:

Stølen: Ved siden av biblioteket i " Rådgjevargangen".

Myra: I A -bygget. Inn hovedinngang og inn til venstre. 3 dør på høgre side.

Ein kan også ta kontakt på Helsestasjon for ungdom kvar onsdag kl 1530-1830

Mette Haukås 452 50 251

  

Sissel Hatlevik 916 49 408

      

Miljøteam

Skulens miljøteam består av Ingrid Bachmann (miljøterapeut) og Nina Holmedal (miljøfagarbeider). 

Å gå på vidaregåande skule skal være kjekt, med mykje moro, spanande fag og kanskje venner for livet. I løpet av året vil miljøteamet arrangere ulike trivselstiltak for elevane. Vi starter året med ein Kickstart for alle vg1-elevane, med artige aktiviteter og grilling. Håpet er å sveise klassane godt sammen allereie frå første veka på skulen. I løpet av året vil vi også ha ulike konkurranser og aktiviteter. 

For å gjere det best mogleg på skulen er det viktig å ha det godt med seg sjølv og trives sosialt. Det er viktig at alle tar ansvar for å skape et godt klasse- og skulemiljø. Miljøteamet er alltid åpen for forslag til kjekke, fine aktiviteter og opplevelser for både enkeltklasser og skulen som ein heilhet. 

Underveis i skuleåret vil vi tilbringe litt tid i ulike klasser. Vi vil også prøve å være tilgjengeleg i friminutta. 

I ei rekke saker samarbeider vi ofte med andre. Dette kan gjelde alt frå mobbesaker, trivsel på skulen, aktivitetstilbod og aktivitetsdag på skulen etc.

 Ta veldig gjerne kontakt - vi er her for deg! 

 

Miljøteam

Miljøterapeut
Profilbilde av Ingrid Marie Bachmann

Ingrid Marie Bachmann

Send e-post 96 94 14 61
Miljøfagarbeider
Profilbilde av Nina Holmedal

Nina Holmedal

Send e-post 96 94 14 56

Elevrådet

Elevrådet  er representert med ein elev frå kvar klasse.

Er det noko du ønskjer å endra på skulen, kan du ta det opp som ei sak i  elevrådet. Vil du bidra til å laga eit godt skulemiljø, kan du engasjera deg som tillitsvald i klassen, i ein komite, eller berre ved å vere ein god medelev!

LÅN OG STIPEND

Er du elev og har ungdomsrett, kan du få utstyrsstipend frå Lånekassen. Du får stipendet uansett hvor mye foreldrene dine tjener.

Du bør søkje snarast etter opptak i juli. Står du på venteliste bør du vente til endeleg opptak. Søknadsfristen er 15. november. For kurs som startar 1. oktober eller seinare er søknadsfristen 15. mars.

Logg inn på Lanekassen.no og gå deretter til Dine sider. Her treng du MinID eller BankID.

Foreldreinntekta avgjer om du får støtte og kor mykje støtte du får. Dei som er bortebuarar og er "rettselevar" vil få bortebuarstipend. Alle kan og søkje om utstyrsstipend (gjeld ikkje lærlingar og elevar utan ungdomsrett).