Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Biblioteka

Det er bibliotek både på Juvikstølen og på Kvernhusmyrane

På biblioteket kan du møta andre elevar, finna informasjon, spørja om hjelp, arbeida, lesa aviser, låna bøker og tidsskrift.

På biblioteket finn du skjønnlitteratur, faglitteratur, oppslagsverk, tidsskrift, aviser og spel.

Her kan du arbeida individuelt,  samarbeida med andre, eller du kan slappa av med ei god bok i sofagruppa.

Opningstid for biblioteka:

Biblioteka er opne frå kl 8.00 til 15.30, men skulebibliotekarane er ikkje til stades heile tida.

Skulebibliotekar til stades på Juvikstølen

Skulebibliotekar til stades på Kvernhusmyrane

Måndag 12.05-15.30

Måndag 09.00-11.35

Tysdag 09.00-11.35

Tysdag 12.05-15.30

Onsdag 09.00-11.35

Onsdag 12.05-15.30

Torsdag 12:05-15.30

Torsdag 09.00-11.35

Fredag 12.05-15.30

Fredag 09.00-11.35

 

 

Bibliotekar Juvikstølen
Profilbilde av Marit Kålås Larsen

Marit Kålås Larsen

Send e-post 56355423

 

Det er alltid lov å spørja om hjelp til

·       Oppgåver og gruppearbeid

·       Å finna gode kjelder i bøker og på nett

·       Kjeldekritikk, kjeldelister og sitering

·       Å finna noko å lesa

Søk i kataloger

Vil du vita kva for bøker vi har på biblioteka, kan du søkja her i katalogen til biblioteket på Kvernhusmyrane --og på Juvikstølen—

Her kan du søkje i katalogen til biblioteket på Kvernhusmyrane

Her kan du søkje i katalogen til biblioteket på Juvikstølen

Fellessøk for Stølen/Myra i lenkja under:
Kvernhusmyrane og Juvikstølen

Lånefristar

  • 4 veker for bøker
  • 1 veke for DVD

Aviser og tidsskrifter er  kun  til bruk i biblioteket                           

 

Innlevering av lærebøker

 

Myra 2.jpg

 Biblioteket på Myra

Myra 3.jpg

 Biblioteket på Myra 

Stølen2 bibl.JPG
Biblioteket på Stølen

 

Innlevering av lærebøker

Grunna korona-situasjonen, blir det ein litt annan måte å levera inn bøkene på dette skuleåret.

Frå 5. juni kan elevane levera bøkene sine på palle/«dropstasjon» i ekspedisjonen på Stølen.
Bøkene blir lagt i pose med namn, klasse og dato for innlevering.
Berre ein elev kan vera ved «dropstasjonen»/i ekspedisjonen om gangen.
For dei som ikkje har med pose, vil posar ligge tilgjengeleg ved «dropstasjonen»

Det blir ikkje sett opp tidspunkt for klassane, men kvar elev har ansvar for å levera sine bøker før siste skuledag.
Elevane har høve til å sjekka om dei har uteståande bøker ved å lasta ned Bibliofil-appen   og logga seg inn der. Evt. at eleven tar kontakt med skulebibliotekar etter skuleslutt.
Elevar som ikkje har levert alle bøkene sine, vil få purring på SMS/e-mail to gongar i løpet av sommaren.
Rekning for bøker som ikkje er levert, blir sendt ut til hausten.

 

Det er viktig at alt utlån vert registrert. Dersom skulebibliotekaren ikkje er til stades, kan du bruka utlånsmaskina og Nasjonalt lånekort for å registrera lånet, eller du kan skriva namnet ditt, boktittel og strekkode i ei bok i skranken.

Bibliofil

Bibliofilappen

Alle Vg1 -elevane får Nasjonale lånekort som kan brukast på dei fleste biblioteka i landet.
Har du Bibliofilappen på mobiltelefonen/nettbrettet, får du tilgang til alle bibliotek som brukar Bibliofil.
Då kan du gå inn på di lånarside og søkja og reservera bøker.
Du treng Nasjonalt lånekort og pinkode for å logga inn.

Lærebøker

Papirlærebøker vert utlevert ved skulestart. Du må erstatta bøker som ikkje vert innleverte når skuleåret er ferdig.