Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Praktisk informasjon

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

Vestland fylkeskommune opprettar eit lågterskel tilbod, kor dei unge kan ta kontakt med fagpersonar med psykologisk kompetanse. Tilbodet er eit supplement til skulane sine tilbod.

Støttetelefon for elevar, lærlingar og ungdom under koronapandemien

Skriftleg eksamen våren 2020 er avlyst

Då kom beskjeden om at alle skriftlege eksamenar i vidaregåande skule er avlyst for våren 2020. Alle elevar får vitnemål sjølv om eksamen er avlyst. Det er enno ikkje avgjort om det er mogleg å gjennomføre munnlege eksamenar.

Udir.no

Aktuelt

Stenger alle vidaregåande skular

Stenger alle vidaregåande skular

OPPDATERT 25.  MARS: Alle vidaregåande skular i Vestland er stengde. Dette gjeld no fram til 13. april.  Elevane vil få nettbasert undervisning i denne perioden. Målet er å halde opp den faglege progresjonen til elevane.

Nyhetsarkiv