Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Nettstudiet

Nettstudiet er et tilbud til elever som er for syke til å kunne klare å følge ordinær studieforberedende opplæring.

Vi underviser i studiekompetansefagene slik at elevene kan oppnå generell studiekompetanse etter 23/5 regelen. All undervisning er på nettet, men vi har fellessamlinger der elevene blir invitert inn på skolen.

Fagene som vi har er:

  • Norsk
  • Matematikk
  • Historie
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Engelsk

Lærerne møter elevene via webkamera. De bruker dataprogram som Adobe Connect, Google Class Room og Onenote. Det er felles undervisning for alle elevene i faget en gang i uken. I tillegg har eleven individuelle veiledningstimer med lærer en økt i uken.

Heine Askeland, foto
Lærar Heine Askeland

 

Skolen gir elevene den opplæringen de trenger for å koble seg opp og komme inn i det digitale læringsrommet. Faglærerne har delt fagene inn i moduler og har laget en årsplan som viser når de skal undervise de ulike modulene. De som har startet et fag og er for syk til å fullføre alle modulene har rett til å fortsette i faget i inntil to år. Elevene må ha tatt alle modulene for å få standpunktskarakter.

Kontaktlærer følger elevene tett. De har jevnlige samtaler med elevene, og de har mulighet til å møte eleven også utenom nettet.

Om en elev blir frisk i løpet av skoleåret er eleven garantert skoleplass på Fyllingsdalen vgs i fagene eleven tar.

Det er lagt opp til at elevene må jobbe en del på egenhånd. Vi har slått sammen norskfaget for vg1 og vg2 til et års studium.

Det skal settes standpunktskarakter, så elevene er nødt å være til stede i undervisningen. Nettundervisningen har klare forventinger til at eleven må delta i opplæringen og vise kompetanse i alle kompetansemålene for at lærerne kan sette en standpunktskarakter.

Vi har opptak to ganger i året. En kan søke innen 1. februar i Vigo, eller en kan søke om å få begynne til 2. termin. Det er PPT sin sakkyndige som gir elevene mulighet til å få plass på nettstudiet. Rutinen er at elever som er for syke til å klare ordinært løp tilviser seg til PPT. PPT skriver så en sakkyndig der de tilrår hjemmeundervisning i form av nettstudiet. PPT vurderer om det er nettstudiet eller ordinært løp som er best for eleven på nytt hvert år og, det lages sakkyndig for hvert skoleår.

Spes.ped teamet på seksjon skole plukker ut hvilke elever som skal få tilbud om nettstudiet på bakgrunn av sakkyndig vurdering, og skriver enkeltvedtak om at eleven får hjemmeundervisning i form av nettstudiet. Skolen får så liste fra seksjon skole over elevene som har kommet inn på nettstudiet.