Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevaktivitetar

Elevrådet

er elevane sitt høgaste organ på skolen. Kvar klasse vel ein tillitselev med vararepresentant for heile skoleåret. Elevrådet består av alle tillitselevane og elevrådsstyret. Elevrådsstyret blir valt for eitt kalenderår om gongen.

Elevrådet behandlar saker som angår elevene, og saker som skolen si leiing, lærarar og elevar ønskjer at elevrådet skal uttale seg om. Dersom du har saker du ønskjer å ta opp tar du kontakt med klassen sin tillitselev.

Elevrådsstyre 2019-2020:

Leiar: Una Seland Berntsen (3MD)
Nestleiar: Frida Bratland Haaland (3MD)
Økonomiansvarleg: Ullr Brage Nordvoll (3MD)
Referent: Robin Værøy Godø (2MD)
Styremedlemmer:
Oddvin Andre Bruntveit Fosen (3MD)
Aina Blomberg Skare (3MD)
Marcus Håland Askerhaug (3MD)
Peter Solheim (2MD)

Varamedlemmer:
Andreas Bjørkhaug (3MD)

Russen

Russestyret 2019-2020:

 • President: Angelica Dahlstrøm 3STC
 • Visepresident: Fie Teigen Sund 3STB
 • Økonomisjef: Hikaru Ringdal 3STA
 • Innkjøpssjef: Tina Bjarke 3MD
 • Sekretær: Lisa Arntzen 3STD
 • Russeprest: 1. Helena Heie Lid 3STB og Sofie Herland Henriksen 3STB
 • Prevensjonsveileder: Synnøve Grimstad 3STB
 • Festsjef: Petter Mossestad 3STA / Odin Lid Jåstad 3STA
 • Knutesjef: Margrethe Klock Blomstedet og Sigrid Amundsen Kversøy 3STB
 • Trivselsleder: Vanessa 3PBA og Mina Skotheim Eidsvik 3PBB
 • PR-sjef: Ida Marie Nygård

Russestyret er valt av russen ved skolen og tar opp saker som angår russen og russefeiringa.

Elevkoordinator

Elevkoordinatoren er kontaktperson for elevrådet og russen, og har ansvar for elevaktivitetar og haldningsskapande arbeid på skolen.

Elevkoordinatoren har kontor i Elevsenteret i 1. etasje.

Elevkoordinator
Profilbilde av Heine Askeland

Heine Askeland

Send e-post