Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Internasjonalisering

Skolen ønsker å kunne tilby elever og lærerar høve til å reise ut og lære og erfare. Vi ønsker også å lære av lærerar, elevar og skoler i andre land.

Skolen deltek på ulike prosjekt i regi av Erasmus og Nordplus. Vi er og med i utvekslingsprogrammet VUK (Vennskapsbyenes ungdomskonferanse). Dette er prosjekt der noen av elevane våre får høve til å vere med på studieturar til utlandet. 

Vi prøver kvart år å finne nye prosjekter som er aktuelle for oss, og sender inn søknader om å få delta.

Erasmus School Walls

Rådgjevarane er saman med skular i Spania, Hellas, Portugal, Finland og Italia om eit toårig prosjekt kalla School Walls. Tema har bla vore korleis organiseringa av klasserommet kan betre læringa. I 2018-2019 har rådgjevarane og to elevar besøkt Portugal og Italia og har også tatt imot besøk her i Bergen. Vi hadde også besøk av lærarar og elevar frå dei andra landa. I 2019-2020 drar vi til Spania, Hellas og Finland.

Rådgjevarar og elavar foran hoppbakke, foto
Rådgjevarar og elevar var på besøk i Lapula, Finland i februar 2020. Ein liten tur i hoppbakken vart det og tid til.

 

Fleire Erasmus-prosjekt

I løpet av våren 2020 kommer vi i gang med fleire andre Erasmus-prosjekt. Competences for a Common Future er et prosjekt der fleire europeiske land, mellom anna Belgia, Italia og Spania er med. Vi skal og samarbeide med Amalie Skram, Os gymnas, Bømlo vgs og Opplæringsavdelinga. Computitional thinking og Social Inclusion er to andre prosjekt, som begge involverer Spania, Portugal og Hellas.

Nordplus

Helse- og oppvekst er med i Nordplus-prosjektet Nytenkning og virtual reality i Helseutdanningen, som er knytet til helseteknologi og simulering. Elevar og lærarar har besøkt skular i Sverige, Finland og Danmark og Finland.

VUK

Elevar og lærerar frå VG2 har vore med i utvekslingsprogrammet VUK. Her er temaet nordisk språklig og kulturelt fellesskap. Hausten 2019 var skolen vert for VUK her i Bergen.

Elevar med høgt læringspotensial

Hausten 2019 starta Hordaland fylkeskommune v/Opplæringsavdelinga opp arbeidet i eit prosjekt initiert av skulemyndigheitene i regionen Pilsen i Tsjekkia. Prosjektet har tittelen "Education of extraordinarily talented students and further education of pedagogical staff in the Pilsen and Hordaland Regions". Prosjektet har og besøkt Fyllingsdalen.