Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Rådgjevarane

Rådgjevarane arbeider med dei sosialpedagogiske oppgåvene ved skolen. Rådgjevarane si hovudoppgåve er å gi elevane rettleiing og råd, blant anna i samband med:

  • yrkesorientering og vidareutdanning
  • personlege og sosiale vanskar som har betydning for skolearbeidet

Rådgjevarane har kontor i Elevsenteret i 1. etasje. Du kan oppsøke rådgjevarane i kontortida , eller avtale tid for nærare samtale. Rådgjevarane har teiesplikt.

Trenger du å vite meir om moglegheitene dine? Rådgjevarane våre anbefaler

utdanning.no

 

Rådgjevar
Profilbilde av  Berte Fagerås
Berte Fagerås
Rådgjevar
Profilbilde av  Hans-Erik Johansson
Hans-Erik Johansson
Rådgjevar
Trude Sætveit
55925776

 

Minoritetsrådgjevar

Skolen har og ein egen Minoritetsrådgjevar, som gjer råd og rettleiing i samband med til dømes negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting.

Minoritetsrådgjevar