Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Rådgjevarane

Rådgjevarane arbeider med dei sosialpedagogiske oppgåvene ved skolen. Rådgjevarane si hovudoppgåve er å gi elevane rettleiing og råd, blant anna i samband med:

  • yrkesorientering og vidareutdanning
  • personlege og sosiale vanskar som har betydning for skolearbeidet

Rådgjevarane har kontor i Elevsenteret i 1. etasje. Du kan oppsøke rådgjevarane i kontortida , eller avtale tid for nærare samtale. Rådgjevarane har teiesplikt.

Trenger du å vite meir om moglegheitene dine? Rådgjevarane våre anbefaler

utdanning.no

Minoritetsrådgjevar

Mona Ibrahim Ahmed er minoritetsrådgjevar. Hun er tilsett av IMDi (intergerings- og mangfoldsdirektoatet), men med arbeidsplass her på skolen. Hun har kontor på elevsenteret.

Minoritetsrådgjevar skal bidra til at ungdom utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting blir sett, og får råd og rettleiing i tråd med sine behov og rettar.

Minoritetsrådgjevar skal førebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting ved å styrke kunnskap og kompetanse om tematikken i skolesektoren og i andre relevante offentlige tenester.

 

Rådgjevar
Profilbilde av Berte Fagerås

Berte Fagerås

Send e-post
Rådgjevar
Profilbilde av Hans-Erik Johansson

Hans-Erik Johansson

Send e-post
Rådgjevar
Profilbilde av Trude Sætveit

Trude Sætveit

Send e-post 55925776
Minoritetsrådgjevar
Profilbilde av Mona Ibrahim Ahmed
Mona Ibrahim Ahmed
Send e-post
46543878