Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Spør Mona!

Mona Ibrahim Ahmed er minoritetsrådgiver ved Fyllingsdalen videregåendeskole i Bergen. Hun kan kontaktes på mail og mobil.

Mona Ibrahim Ahmed
Mona Ibrahim Ahmed

Som minoritetsrådgivere jobber Mona for at unge mennesker skal ha mulighet til å bestemme over egne liv. Uansett bakgrunn, etnisitet, religion, kjønn eller seksuell legning har alle som befinner seg i Norge rett til å leve et fritt liv og krav på beskyttelse mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og andre former for vold.

IMDi

Mona er ansatt gjennom IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og som minoritetsrådgivere har hun taushetsplikt og kan gi deg råd, samtaler og praktisk hjelp. Mona vil også gi deg informasjon om hvilke rettigheter du har. Vi har en regel som sier: «Alle har rett til å være seg selv, ha friheten til å kunne velge venner, klær, kjæreste, yrke, religion, politisk tilhørighet, seksuell legning og ektefelle. Når ungemennesker opplever så sterk kontroll at det bryter med deres rett til frie liv kalles det negativ sosial kontroll».

Viktige spørsmål

Mona er opptatt av er: Opplever du at friheten din er begrenset? Lever du et dobbeltliv?
Er det det vanskelig å håndtere alle forventningene som stilles til deg på skolen og hjemme? Du kan kontakte Mona om du opplever:

  • Strenge grenser hjemme
  • Lite frihet til å ta egne valg og leve livet slik du ønsker
  • Opplever sterkt sosialt press og forventninger
  • Synes det er utfordrende å leve med flere kulturer samtidig
  • Vold, trusler eller tvang
  • Er redd for å bli forlovet eller giftet bort mot din vilje
  • Er bekymret for en reise til utlandet
  • Er etterlatt i utlandet mot din vilje
  • Spørsmål knyttet til seksuell legning
  • Er du bekymret for en venn som opplever noen av punktene over, kan du kontakte Emma.

I tillegg til å jobbe direkte med ungdom, tilbyr Mona også veiledning og kompetanseheving til hjelpeapparatet og skoleansatte.

Kontaktinformasjon: mobil +47 46543878, epost Mona.Ibrahim.Ahmed@vlfk.no

Mona har kontor ved kantina rom nr. 135, mandag-fredag kl. 0800-1530.