Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Vi har samla elevtenestene våre i Elevsenteret i 1. etasje. Her finn du rådgjevarane, helsesøster, psykolog, bibliotek, IT-konsulent og elevkoordinator. Det er ei eiga ventesone i Elevsenteret reservert elevar som skal til rådgjevar eller skolehelsetenesta.
Ventesonen i Elevsenteret. Foto.

Rådgjevarar

Rådgjevarane gir deg råd og rettleiing om yrkesval, vidareutdanning og
personlege og sosiale vanskar som har betyding for skolearbeidet.

Rådgjevarane har kontor i Elevsenteret. Du kan oppsøke rådgjevarane i kontortida, eller avtale tid for nærare samtale. Rådgjevarane har teiesplikt.

Rådgjevarane

Skolen har og ein egen Minoritetsrådgjevar, som gjer råd og rettleiing i samband med til dømes negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting.

Minoritetsrådgjevar
Elever har kroppsøving. Foto.

Skolehelsetenesta

Helsesykepleierne har kontor i Elevsenteret.

Skolehelsetenesta
Elever i biblioteket. Foto.

Biblioteket

  • Biblioteket ligg på rom 115, mellom kantina og Elevsenteret.
  • Biblioteket er ope kvar dag klokka 08.10-15.30.
Biblioteket Søk i Katalogen
IT-konsulent
Profilbilde av  Christian Andre Heimdal
Christian Andre Heimdal

IT-konsulenten

IT-konsulenten har ansvar for skolen sine datamaskiner. Han har kontor i Elevsenteret.

IT-konsulenten kan svare på spørsmål om Elev-PC. Du kan bruke din eigen PC, eller bestille ein via fylkeskommunen.

Elevkoordinator
Profilbilde av  Heine Askeland
Heine Askeland

Elevkoordinator

Elevkoordinatoren er kontaktperson for elevrådet og russen, og har ansvar for elevaktivitetar og haldningsskapande arbeid på skolen.

Elevkoordinatoren har kontor i Elevsenteret i 1. etasje.

Ventesonen i Elevsenteret. Foto.
Ventesonen i Elevsenteret