Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Kjeldebruk og kjeldekritikk

Det er mykje du bør vere merksam på når du har funne ei kjelde som du vil bruke i ei oppgåve.

Kjeldekritikk på Internett:

Utgjevar:

 • Kven er kjelda til informasjonen? Hugs at kven som helst kan legge ut informasjon på nettet, til kva som helst formål.
 • Kva autoritet har personen/organisasjonen/verksemda som har lagt ut informasjonen?
 • Finst det opplysningar om personen/organisasjonen?
 • Er personen/organisasjonen kjend innan feltet?
 • Er det nokon som refererer til denne personen/organisasjonen (kjelda)?
 • Kan du kontakte kjelda pr. telefon eller e-post? Står adressa på nettstaden?

Formål med sidene:

 • Kva er motivet for å legge ut informasjonen? Er dette reklame, propaganda eller fakta?
 • Er kjelda nøytral, eller finn du eit sterkt farga syn på saka?

Truverdig?

 • Er språkbruken truverdig? Finn du mykje skrivefeil?
 • Har nettstaden ein klar og tydeleg layout?
 • Har nettstaden ein god og korrekt lenkesamling til andre aktuelle nettstader?

Kjeldekritikk bøker

Utgjevingstidspunkt og forfattar

 • Er informasjonen ny eller gamal? Når blei sidene sist oppdatert?
 • Er forfattaren kjend? Har forfattaren skrevet mykje om dette temaet? Er forfattaren truverdig?

Utgjevar

 • Kva forlag er boka utgitt på? Kjende forlag står stort sett for kvalitet.
 • Er utgjevaren ein organisasjon eller eit spesielt samfunn? Religiøse sekter kan vere ukritiske. Politisk oppfatning er av betyding.
 • Kor mange sider har boka?

År for utgjeving

 • Når er boken gitt ut, er den ny eller gamal? Eit aktuelt tema krev informasjon som er av nyare dato.
 • Har boka kome i fleire utgåver? (Indikerer at boka er eit standardverk)

Formål med utgjevinga

 • Les forord
 • Studer innhaldsoversynet
 • Korleis er framstillinga? Er dette fakta, meiningar eller propaganda? Skriven for å overtyde, informere, underhalde, provosere?
 • Passar nivået? Skriven for ei bestemt målgruppe? Til dømes barn, ungdom, elevar eller forskarar.
 • Studer boken si litteraturliste