Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Standpunktkarakterer og klagerett

Fredag 11. juni 2021 kl. 10.00 blir standpunktkarakterene for dette skoleåret offentliggjort. Informasjon om klagerett og klagebehandling, samt lenke til klageskjema finner du her.

Frist for å klage er 10 dager fra den dagen du ble kjent med eller kunne ha blitt gjort kjent med karakterene, dvs. 21.6. kl. 10.00. Du har rett til å få begrunnelse fra faglærer før du klager. Dersom du ber om begrunnelse, gjelder klagefristen fra det tidspunktet du b le kjent med eller kunne ha blitt gjort kjent med begrunnelsen.

På same måte som i fjor vil det være en hurtigklagefrist for elever på vg3 søndag 20. juni. Disse elevene vil få svar på klagene i uke 26. For å være med i hurtigklagebehandlingen må disse klagene være sendt til klagenemndene senest 23. juni.

Klageskjema

 

Klage på karakter i Vestland fylkeskommune