Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tilrettelagte grupper

Vi tilbyr opplæring i tilrettelagte grupper for elevar som har behov for det. Gruppene er knytt opp mot eit utdanningsprogram. Opplæringa tar utgangspunkt i dei faga eller delar av faga som eleven kan meistre. Eleven får eit kompetansebevis som viser kva mål i læreplanen som er gjennomført.

Me tilbyr:

  •  Opplæring i tilrettelagte grupper (4-6 elevar) innan alle utdanningsprogram skulen tilbyr.
  •  Opplæringa blir organisert gjennom individuell opplæringsplan (IOP) for den einskilde elev.
  • Arbeidspraksis i verna bedrift eller tilrettelagt arbeidsplass blir vurdert etter behov og nytte.

For meir informasjon kan du ta kontakt med rådgjevar ved skulen

Avdelingsleiar elevtenesta
Profilbilde av Camilla Rabe Nesheim

Camilla Rabe Nesheim

Send e-post

Innhald i opplæringa:

  •  I gruppe for arbeidstrening (4-6 elevar) legg me særleg vekt på å førebu eleven til eit varig tilrettelagt arbeid etter vidaregåande skule.
  •  I grupper for kvardagslivstrening (4-6 elevar) vert det særleg vektlagt opplæring i basiskunnskap innan aktivitetar i dagleglivet.