Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Det er òg mogleg å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Me tilbyr: 

  • Vg1 Helse- og Oppvekstfag (HO)
  • Vg2 Barne- og ungdomsarbeidar
  • Vg2 Helsefagarbeidar

På Fusa vgs har me eit godt samarbeid med bedrifter, kommunar og helseforetak i distriktet. Dette gjev eit godt grunnlag for fagleg utvikling.

Om du ynskjer ei høgare utdanning innan helsefag, treng du studiekompetanse, då kan TAF Helse være vegen å gå.

TAF Helse Søk skuleplass

Kvifor velje helse- og oppvekstfag?

Ynskjer du å arbeide med menneske i alle aldrar og med ulike hjelpebehov ? Kanskje du trivst når ingen arbeidsdagar er like og det oppstår nye situasjonar kvar dag? Då kan helse- og oppvekstfag vera noko for deg !

Kva kan du bli?

Du kan velje mellom mange yrke og arbeidsplassar innan helse- og oppvekstfag, både i privat og offentleg sektor. Du kan bli alt i frå ambulansesjåfør til hudpleiar, eller kanskje tannhelsesekretær? Fleire valg finn du på vilbli.no 

Vilbli.no Hordaland helsefagskole

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2
Norsk 2 2
Engelsk 3 2
Matematikk (1P-Y) 3 0
Naturfag 2 0
Samfunnsfag 0 3
Kroppsøving 2 2
Felles programfag 17 17
Prosjekt til fordjuping 6 9
Sum timetall per uke (45 min timar) 35 35

Første året

_ImG_1385.JPG

Vg1 Helse- og oppvekstfag 

I tillegg til fellesfaga norsk, engelsk, matematikk, naturfag og kroppsøving, har Vg1 Helse- og Oppvekstfag  fylgjande programfag:

Helsefremjande arbeid, Kommunikasjon og samhandling, Yrkesutøving, Yrkesfaglig fordjuping. Her får du den grunnleggjande kunnskapen du treng for vidare opplæring på Vg2.

I yrkesfaglig fordjuping får du allereie på Vg1 prøva deg i yrkespraksis før du skal ta val om kva Vg2 utdanning du vil søkja.

Læreplan VG1 Helse- og oppvekstfaget

Andre året

3562 155undervisning.jpg

Vg2 Helsearbeiderfaget 

Her får du både praktisk og teoretisk opplæring. Du får kunnskap om grunnleggjande sjukepleie, sjukdomslære, kommunikasjon og kva som vert forventa av deg som profesjonell helsefagarbeidar.

Praksis

Praksis utgjer ein stor del av faget Prosjekt til fordjuping (PtF), heile ni veker.  Du kan sjølv koma med ynskje om praksisplass. Dette kan vere på sjukehus, sjukeheim, bufellesskap, eller open omsorg. Du kan også søkje om internasjonal praksis.

Læreplan Vg2 Helsearbeidarfaget
_DsC_6258.jpg

Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Frå skuleåret 2015/2016 har Fusa vgs tilbod om Vg2 Barne- og ungdomsarbeidarfaget.  Her får du kunnskap om fysisk og psykisk helse hos barn og unge. I programfaga lærer du om helsefremjande arbeid, kommunikasjon og god yrkesutøving.

Praksis

Praksis utgjer ein stor del av faget Prosjekt til fordjuping (PtF), heile ni veker.  Du kan sjølv koma med ynskje om praksisplass. Dette kan vere i barnehager, skular, skulefritidsordningar, klubbar og kommunale etatar. 

Læreplan VG2 Barne- og ungdomsarbeidarfaget

vegen vidare

Etter Vg2 kan du bli lærling i to år innan den utdanningsretningen du har valgt. Du får då lønn hjå arbeidsgjevaren din, og etter endt opplæringstid (to år), kan du gå opp til fagprøven og få fagbrev. 

Korleis få læreplass ?

Kontakt oss