Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

elevtenester

I visjonen vår Miljø - Læring –Trivsel ynskjer me at du som elev skal få hjelp og støtte til det du treng på skulen.  Hjelp til utdannings- og yrkesval,  faglege og sosiale utfordringar, men også  trivselstiltak som bidreg til å skapa eit godt og  inkluderande læringsmiljø

kva treng du hjelp til?

Rådgjevartenesta 

Hos rådgjevar får du råd og veiledning om val av utdanningsprogram og linje.  Mange lurer på vegen vidare,  og om skulegang etter vidaregåande skule.

Rådgjevar kan også veilede deg om ulike fagkombinasjonar. Camilla finn du i administrasjonen, 1. etg.

 

Rådgjevar
Profilbilde av Camilla Rabe Nesheim

Camilla Rabe Nesheim

Send e-post

Skulemiljøkoordinator

Hjå skulemiljøkoordinator kan du få hjelp til praktiske utfordringar i skulekvardagen.  Skulemiljøkoordinator jobbar for å sikra eit trygt og godt skulemiljø for elevane. Ved å kontakta skulemiljøkoordinatoren kan du få hjelp til blant anna:

 • Er det noko som er vanskeleg i klassen ?
 • Har du saker som er relevant for elevrådet ?
 • Tilgjengeleg for elevane i skulekvardagen
 •  koordinator for skulemiljøteam
 • samarbeidar tett med resten av elevtenesta

Skulemiljøkoordinatoren  finn du i administrasjonen, 1. etg.

Skulemiljøkoordinator
Profilbilde av Kristine Hjartnes

Kristine Hjartnes

Send e-post 97019917

  

Penn og papir.jpg

Skulehelsetenesta

Treng du nokon å snakka med eller er det noko du vil drøfta, er helsesøster på skulen :

Tysdagar mellom kl. 09.00-15.30

Torsdagar mellom kl. 09.00-11.45

Fredagar mellom kl. 09.00-15.30

 

Susanne Ulvenes, helsesøster

Tlf.: 58 58 01 89 / 97 96 50 39

susanne.ulvenes@fusa.kommune.no

Som elev kan du mellom anna ta kontakt om:

 • bekymring for helsa, eller vanskar på skulen eller heime
 • hjelp til å byrja å trene, eller på andre måtar leve sunnare
 • vanlege plager hos ungdom, nokon gonger vil du få råd om å søkje eigen
  lege eller andre behandlarar
 • prevensjonsrettleiing, til dømes resept på prevensjonsmiddel
 • helsesøster samarbeider også med lege og kan skaffa deg time der
Illustrasjon3.jpg

Leksehjelp

Dette er eit populært tiltak på skulen, og bidreg til fagleg utvikling blant elevane.

Realfag

Måndagar og onsdagar kl. 14.30-16.00 på rom 254.  Det er to lærere med.

elevråd.jpg

Elevrådet 2018/2019 

 Elevråd-styret:

Fra v.    Alvilde Hellebø-TAF 2   Solveig r. Vik-TAF 2,    Håvard Rosvold,-tip, Camilla Bergesen-TAF2,    Martine Boge  KDA1

Her kan du melde saker til elevrådet

ELEV- OG LÆRLINGOMBUDET I HORDALAND

Sigrid Isdal er elev- og lærlingombod i Hordaland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Sigrid om. Ho passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Ho har teieplikt!

Sigrid Isdal

seniorrådgjevar
Profilbilde av Sigrid Isdal
Sigrid Isdal
40403145

Følg mobbeombodet på Facebook og Snapchat.

Mobbeombodet i sosiale media

Opplever du mobbing?

Mobbeombodet