Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

elevtenester

I visjonen vår Miljø - Læring –Trivsel ynskjer me at du som elev skal få hjelp og støtte til det du treng på skulen.  Hjelp til utdannings- og yrkesval,  faglege og sosiale utfordringar, men også  trivselstiltak som bidreg til å skapa eit godt og  inkluderande læringsmiljø

kva treng du hjelp til?

Rådgjevar

Hos rådgjevar får du råd og veiledning om val av utdanningsprogram og linje.  Mange lurer på vegen vidare,  og om skulegang etter vidaregåande skule.

Rådgjevar kan også veilede deg om ulike fagkombinasjonar. Camilla finn du i administrasjonen, 1. etg.

Avd.leiar elevteneste
Profilbilde av Camilla Rabe Nesheim
Camilla Rabe Nesheim
56580928

Sosialrådgjevar

Hjå skulemiljøkoordinator kan du få hjelp til praktiske utfordringar i skulekvardagen.  Skulemiljøkoordinator jobbar for å sikra eit trygt og godt skulemiljø for elevane. Ved å kontakta skulemiljøkoordinatoren kan du få hjelp til blant anna:

 • Er det noko som er vanskeleg i klassen ?
 • Har du saker som er relevant for elevrådet ?
 • Tilgjengeleg for elevane i skulekvardagen
 •  koordinator for skulemiljøteam
 • samarbeidar tett med resten av elevtenesta

Sosialrådgjevaren finn du i administrasjonen, 1. etg.

Sosialrådgjevar
Profilbilde av Kristine Hjartnes
Kristine Hjartnes
56580907

  

Penn og papir.jpg

Skulehelsetenesta

Treng du nokon å snakka med eller er det noko du vil drøfta, er helsesøster på skulen :

Tysdagar mellom kl. 09.00-15.30

Torsdagar mellom kl. 09.00-11.45

Fredagar mellom kl. 09.00-15.30

 

Susanne Ulvenes, helsesøster

Tlf.: 58 58 01 89 / 97 96 50 39

susanne.ulvenes@fusa.kommune.no

Som elev kan du mellom anna ta kontakt om:

 • bekymring for helsa, eller vanskar på skulen eller heime
 • hjelp til å byrja å trene, eller på andre måtar leve sunnare
 • vanlege plager hos ungdom, nokon gonger vil du få råd om å søkje eigen
  lege eller andre behandlarar
 • prevensjonsrettleiing, til dømes resept på prevensjonsmiddel
 • helsesøster samarbeider også med lege og kan skaffa deg time der
Illustrasjon3.jpg

Leksehjelp

Dette er eit populært tiltak på skulen, og bidreg til fagleg utvikling blant elevane.

Realfag

Måndagar og onsdagar kl. 14.30-16.00 på rom 254.  Det er to lærere med.

elevråd21.png

Elevrådsstyret 2020/2021

Elevrådsstyre leiar

Helene Johnsen TAF 3

Nestleiar

Ronja Berg TAF 3

Sekretær

Amalie L Matland TAF 2

Skulemiljøansvarleg

Irmelin Lygre KDA 3

Moldova ansvarlege

Andrea Bildøy TAF 2

Ericha Milena Brensdal Stoknes KDA 1

Marilen Yufen Lygre TAF 1

Her kan du melde saker til elevrådet

ELEV- OG LÆRLINGOMBoDET I VESTLAND

Sigrid Isdal og Venke Nordeide er elev- og lærlingombod i Vestland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Sigrid eller Venke om. Dei passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Dei har teieplikt!

Les meir på Vestland fylkeskommune si nettside.

Elev- og lærlingombod
Profilbilde av Sigrid Isdal
Sigrid Isdal
404 03145

Rettleiingstenesta Vestland fylke

kontaktpersonar for Fusa vgs:

OT – rådgjever: Siriann Laupsa

Rådgjevar – Opplæring i bedrift: Lise Knag

PPT – rådgjever: Oddbjørg Kvåle Bergesen og Siriann Laupsa

 

rådgjevar
Profilbilde av Siriann Laupsa
Siriann Laupsa
40763927
rådgjevar
Profilbilde av Lise Knag
Lise Knag
55140417
psykologspesialist
Profilbilde av Oddbjørg Kvåle Bergesen
Oddbjørg Kvåle Bergesen
55117457