Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Velkommen til Fusa vgs

Fusa vidaregåande skule ligg i Eikelandsosen i Bjørnafjorden kommune. Til saman har me  over 300 elevar, og 55 tilsette.  Me har lyse og moderne lokale, og eit tett samarbeid med næringsliv og kommunar.  Med gjensidig respekt mellom vaksne og elevar, ønskjer me å bidra til at alle lærer og trivest i åra dei er hjå oss.

Kvar finn du oss?

fusa vgs.jpg

 

Administrasjonen finn du i første etasje i "gamle bygget". I ekspedisjonen møter du Siriann.  Åpningstid er frå kl. 07.30 - 15.00.  

Her finn du oss på kart

 

 

personalet.JPG

 

  Ynskjer du kontakt med ein av dei øvrige tilsette, kan du søkje i tilsettlista

Konstituert rektor
Profilbilde av  Inger-Elin Epland
Inger-Elin Epland
56580903
Ass.rektor/avd.leiar yrkesfag
Profilbilde av  Haldis G. Solvang
Haldis G. Solvang
56580918
Avd.leiar fellesfag
Profilbilde av  Gunnar Ljones Dolve
Gunnar Ljones Dolve
56580905
Avd.leiar elevteneste
Profilbilde av  Camilla Rabe Nesheim
Camilla Rabe Nesheim
56580928
Sosialrådgjevar
Profilbilde av  Kristine Hjartnes
Kristine Hjartnes
56580907
Seniorrådgivar
Profilbilde av  Tor Johannes Hjertnes
Tor Johannes Hjertnes
56580908
Leiar administrasjon
Profilbilde av  Gudbjörg Osk Hjartardottir
Gudbjörg Osk Hjartardottir
56580913
Førstekonsulent
Profilbilde av  Siriann Nævdal Vestbø
Siriann Nævdal Vestbø
56580922
Ikt konsulent
Profilbilde av  Trond Støle Kleppe
Trond Støle Kleppe
47971217

 

 

 

 

_DsC_6427.jpg

Miljø - læring - trivsel

Trivsel er ein viktig føresetnad for læring. Fusa vgs arbeidar for at elevane skal ha eit trygt og godt skulemiljø, og har 0-toleranse mot mobbing. Me har fleire trivselsfremjande tiltak, og elevane er viktige samarbeidspartnarar her.

Logo_2008.jpg

Vi er miljøfyrtårnsertifisert!

Frå juli 2015 er Fusa vgs sertifisert miljøfyrtårnbedrift! Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for verksemder som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i kvardagen. 

Fusa vgs har tilsette med gode ambisjonar og praktiske rutinar og mål for miljø-, trivsels - og HMS-arbeid, og me vil involvere elevane og deira organ i Miljøfyrtårn-arbeidet  som ein integrert del av dei kvardagslege rutinane.

Me tek miljøansvaret vårt på alvor og handlar i praksis!

Miljørapport Fusa vgs

 

 

 

_MwF_9130.jpg

Tilgjenge

På nettsida Bygg for alle finn du informasjon om korleis det er å ta seg fram i og til Fusa vidaregåande skole. Det er nyttig for dei som for eksempel er bevegelseshemmet, synshemmet eller av andre årsaker trenger å vite korleis tilgangen er i og rundt skulebygget.

Gamlebygg

Nyebygg