Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Velkommen til Fusa vgs

Fusa vidaregåande skule ligg i Eikelandsosen i Fusa kommune. Til saman har me  ca. 300 elevar. Skulen har om lag 50 tilsette.  Me har lyse og moderne lokale, og eit tett samarbeid med næringsliv og kommunar.  Med gjensidig respekt mellom vaksne og elevar, ynskjer me å bidra til at alle lærer og trivest i åra dei er hjå oss.

Kvar finn du oss?

fusa vgs.jpg

 

Administrasjonen finn du i første etasje i "gamle bygget". I ekspedisjonen møter du Siriann.  Åpningstid er frå kl. 07.30 - 15.00.  

Her finn du oss på kart

 

 

personalet.JPG

Leiinga ved skulen 

Rektor
Profilbilde av Håvard Ragnhildstveit

Håvard Ragnhildstveit

Send e-post
Assisterende rektor/avdelingsleiar yrkesfag
Profilbilde av Haldis Gjøen Solvang

Haldis Gjøen Solvang

Send e-post 56580900
Avdelingsleiar fellesfag
Profilbilde av Gunnar Ljones Dolve

Gunnar Ljones Dolve

Send e-post 91615814
Avdelingsleiar elevtenesta
Profilbilde av Camilla Rabe Nesheim

Camilla Rabe Nesheim

Send e-post
Sosialrådgjevar
Profilbilde av Kristine Hjartnes

Kristine Hjartnes

Send e-post 97019917
Seniorrådgjevar
Profilbilde av Tor Johannes Hjertnes

Tor Johannes Hjertnes

Send e-post
Kontorleiar
Profilbilde av Gudbjørg Osk Hjartardottir

Gudbjørg Osk Hjartardottir

Send e-post
Førstekonsulent
Profilbilde av Siriann Nævdal Vestbø

Siriann Nævdal Vestbø

Send e-post
It-konsulent
Profilbilde av Trond Støle Kleppe

Trond Støle Kleppe

Send e-post 47971217

 

Tilsettliste

  Ynskjer du kontakt med ein av dei øvrige tilsette, kan du søkje i tilsettlista

Tilsette Fusa vgs

 

_DsC_6427.jpg

Miljø - læring - trivsel

Trivsel er ein viktig føresetnad for læring. Fusa vgs arbeidar for at elevane skal ha eit trygt og godt skulemiljø, og har 0-toleranse mot mobbing. Me har fleire trivselsfremjande tiltak, og elevane er viktige samarbeidspartnarar her.

Logo_2008.jpg

Vi er miljøfyrtårnsertifisert!

Frå juli 2015 er Fusa vgs sertifisert miljøfyrtårnbedrift! Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for verksemder som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Det innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i kvardagen. 

Fusa vgs har tilsette med gode ambisjonar og praktiske rutinar og mål for miljø-, trivsels - og HMS-arbeid, og me vil involvere elevane og deira organ i Miljøfyrtårn-arbeidet  som ein integrert del av dei kvardagslege rutinane.

Me tek miljøansvaret vårt på alvor og handlar i praksis!

 

 

_MwF_9130.jpg

Tilgjenge

På nettsida Bygg for alle finn du informasjon om korleis det er å ta seg fram i og til Fusa vidaregåande skole. Det er nyttig for dei som for eksempel er bevegelseshemmet, synshemmet eller av andre årsaker trenger å vite korleis tilgangen er i og rundt skulebygget.

Gamlebygg

Nyebygg