Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Tilsett-liste

Namn Stilling Telefon
Aadland, André Olsen undervisningsstilling 53 45 78 19 
Aarbø, Christer Stewart  ass.rektor/avd.leiar RM
og fellesfag  
53 45 78 17 
Bekkenes, Trine  undervisningsstilling   
Betten, Guro avd.leiar HO og FBIE  53 45 78 14 
Bjordal, Inge Risøy undervisningsstilling 53 45 78 19 
Bukkøy, Astrid Olaug undervisningsstilling  53 45 78 24 
Drønen, Merete undervisningsstilling   
Engelsen, Leif Helge rektor 53 45 78 10 
Evensen, Ingfrid Hystad undervisningsstilling  
Førre, Hilde studierådgjevar 53 45 78 49 
Føyen, Synne Vestrheim undervisningsstilling   
Gjørven, Hilde Kristin undervisningsstilling  
Golec-Rutkowska, Agnieszka undervisningsstilling  53 45 78 19 
Grov, Erling Kjellsby undervisningsstilling  
Helland, Merethe Åmot miljøfagarbeidar  
Hovstad, Marie reinhaldar  
Huse, Rita Hindersland miljøfagarbeidar  53 45 78 08 
Johansen, André Ottar  undervisningsstilling   53 45 78 19 
Jørgensen, Sissel Kristin undervisningsstilling   
Karlsen, Liv-Karin T. undervisningsstilling   53 45 78 24 
Korsvik, Martine Pedersen lærling 53 45 78 29 
Lambach, Mette undervisningsstilling   
Lamo, Rigmor undervisningsstilling     
Levåg, Toril Mork fagleiar  53 45 78 15 
Markhus, Åse undervisningsstilling 53 45 78 24 
Nonås, Karianne konsulent 53 45 78 11
Przygocki, Piotr Stanislaw driftsleiar 53 45 78 30
Rimmereid, Irene reinhaldar  
Rolfsnes, Rolf Atle  ikt-konsulent 53 45 78 22 
Skår, Anne Kristin  undervisningsstilling  
Solbakken, Geir Arne  undervisningsstilling 53 45 78 19 
Stegane, Roy Inge  undervisningsstilling 53 45 78 19 
Torland, Jorunn  kantinestyrar 53 45 78 29 
Ulversøy, Ena  sosialrådgjevar 53 45 78 16
Underhaug, Marianne Meling  undervisningsstilling   
Økland, Solveig Gunn undervisningsstilling  53 45 78 24 
Øvregård, Bjørg undervisningsstilling