Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Design og tradisjonshandverk

Design og tradisjonshandverk er ei yrkesfagleg utdanning. Etter 2 år på skule kan du gå ut i lære. Du kan òg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Me tilbyr:

  • Vg1 Design og handverk
  • Vg2 Interiør og utstillingsformgjevar
Søk skuleplass

Kvifor velja Design og handverk?

Er du kreativ og glad i å arbeide med hendene? På design og handverk får du jobbe med tradisjonsrike handverksfag heilt frå idé til ferdig produkt.

Med fagbrev kan du arbeide innanfor ei rekkje yrke. Dette og meir finn du informasjon om på vilbli.no.

Vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2
Norsk 2 2
Matematikk 3 0
Engelsk 3 3
Naturfag 2 0
Kroppsøving 2 2
Samfunnsfag 0 2
Felles programfag 17 17
Prosjekt til fordjuping 6 9
Sum timetall per uke 35 35

Første året

DH2018-1.jpg

Design og handverk vg1 er eit utdanningsprogram som fører fram til mange interessante og kreative yrke. Du får arbeida mykje praktisk med form og farge i  ulike material og teknikkar (tekstil, tre/metall, keramikk, naturmaterial, plast  m.m. ). Du lærer å planleggja og designa.

Alt første året skal du få høve til å arbeida  med det du er mest interessert i og kan tenkja deg å utdanna deg til (interiør/utstillingsdesignar, frisør, blomsterdekoratør, skreddar/kjole- og draktsyar,barne- og ungdomsarbeidar m.fl.  Du lærer mykje om form og farge.  Du arbeider ofte med oppdrag ut frå eit gitt tema der du sjølv bestemmer produktet ut frå interessefeltet ditt.    Døme på slike tema kan vera:  Redesign, «Noko å ha noko i», «Emballasje» , «Bryllaup» og mange andre. Det er ofte tverrfaglege tema.

Vg1 har også samarbeidsprosjekt med t.d. Falturiltufestivalen (barnebokfestival) der elevane lager produkt som passar til festivalen sitt tema . Dei siste åra har det vore redesignsmykke, vandrestavar i tre, skulpturar i ulike material. Spennande designprodukt som blir presenterte /utstilte.

I faget prosjekt til fordjuping får du vera ute i bedrift og prøva deg i eit lærefag (t.d. frisør, blomsterdekoratør, interiørkonsulent, utstillingsdesignar, barne- og ungdomsarbeidar,designar, og mange andre yrke.

Andre året

interiør-1.jpg
interiør-2.jpg

Vi har ikkje tilbod om vg2-kurs innan DH for tida, men har tidlegare hatt vg2 interiør og utstillingsdesign.

I vg2 interiør og utstillingsdesign arbeider ein med interiør til private og offentlege bygningar og med utstillingar til butikkar, messer, teater, museum og liknande.

I programfaga får ein  grunnleggjande kunnskap om form, fargeteori, skissering,  teikning, ulike dataprogram og stil– og designhistorie.  Ein får arbeida mykje praktisk med material, reiskap og innreiing og utstilling. Det vil bli lagt vekt på ideutvikling, arbeidsprosess og presentasjonsformer.

I faget prosjekt til fordjuping får elevane arbeidserfaring  gjennom praksis i ulike bedrifter. Skulen har samarbeid med bedrifter.

Interiør og utstillingsdesign er eit treårig løp som startar med vg1 design og handverk. Etter vg2 kan ein velja enten vg3 interiør eller vg3 utstillingsdesign  eller ein kan velja eit lærlingeløp i profileringsdesign .

Ein interiørkonsulent planlegg og gjennomfører innreiingar i private heimar og offentlege kontor og bedrifter. Ein utstillingsdesignar stiller ut objekt i t.d. forretningar og offentlege bygningar.

Ein profileringsdesignar lager reklame for bedrifter og produkt til transportmiddel.

 

Bileta er henta frå http://benedicte.femelle.no og http://www.ikea.com

Kontaktperson

Avdelingsleiar
Profilbilde av Guro Betten

Guro Betten

Send e-post 53457814

VEGEN VIDARE

Etter 2 år i lære kan du velja å gå ut i lære eller ta påbygging til generell studiekompetanse (Vg3).