Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Lån og stipend

Karianne på kontoret har informasjon om lån og stipend. Du finn òg mykje informasjon og søknadsskjema på Lånekassen sine heimesider.

Er du under 18 år? Be foreldrene dine opprette digital postkasse før du søkjer om stipend. Då signerer dei raskare for stipendet ditt. Finn ut meir på www.lanekassen.no/foreldresignering

Alle elevar kan få utstyrsstipend, nokre får bustipend, og nokre får grunnstipend. Sjekk kva du kan få i støttekalkulatoren.

Viktige endringar

Frå undervisningsåret 2015–2016 kom det fleire viktige endringar i forskrifta for tildeling. Dei viktigaste endringane for elevar med ungdomsrett i vidaregåande opplæring er måten grunnstipendet blir behovsprøvd på, og at det berre blir gitt lån til elevar over 18 år som bur borte.

Færre får grunnstipend

Bakgrunnen for endringa er at grunnstipendet skal møte dagens familiesituasjon og den reelle familieøkonomien på ein meir treffsikker måte. Grunnstipendet skal gå til elevar frå familiar med svak økonomi og som treng det mest. Ein av konsekvensane er at færre får grunnstipend.

Endring i behovsprøvinga av grunnstipend

Her er nokre av endringane:

  • No bruker vi inntekta til begge forsørgjarane, uansett om eleven bur hos begge eller berre ein av dei.
  • Vi ser på den samla personinntekta og kapitalinntekta til forsørgjarane.
  • Dersom forsørgjar har ny ektefelle/sambuar, blir det lagt til ein fast sum på inntekta til forsørgjar når vi reknar ut grunnstipendet. Førebels reknar vi berre eit tillegg for den nye ektefellen til forsørgjaren, men det er foreslått av regjeringa at dette også skal gjelde for forsørgjar sin nye sambuar. Dette er enno ikkje vedteke.
  • Endringane vil føre til at færre får grunnstipend.

Les meir om endringane av grunnstipendet, og sjå eksempel på www.lanekassen.no/grunnstipend.

Lån til elevar over 18 år som bur borte

Elevar under 18 år får ikkje lenger lån. Lån blir  berre gitt til elevar over 18 år som ikkje bur saman med foreldra. Det blir ikkje behovsprøvd mot foreldra sin økonomi. Lånet er på inntil 3 000 kroner per månad. Det kan framleis bli gitt lån til eventuelle skolepengar til elevar under 18 år.

Les meir om lån til elevar over 18 år i vidaregåande opplæring på www.lanekassen.no/lanforelevar.

Andre endringar i forskrifta

  • Det er også andre endringar for elevar med ungdomsrett.
  • Dei viktigaste endringane for elevar utan ungdomsrett er at eigendelen for reisestipend i Noreg er auka ekstraordinært, at tilknytingskrava til Noreg for søkjarar som tek utdanning i utlandet er endra, at det no blir gitt støtte til det første året av bachelorutdanning i USA og ikkje-vestlege land, og at valutajustering for utlandsstudentar også vil omfatte skolepengelån. I tillegg har satsane for støtte auka.

Les meir om alle endringane.