Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Her finn du informasjon om personar som kan hjelpa deg.

Sosialrådgjevar

Ena sine oppgåver er omtrent slik du er van med at sosiallærar på ungdomsskulen gjorde.

Dersom du har problem med skulefaga, t.d. matematikkvanskar eller lese- og skrivevanskar,  kan ho hjelpa til med at du får tilrettelegging og hjelp.

Har du problem med å konsentrera deg om skulegongen? Kom innom og ta ein prat.

Ena kan òg kontakte helsesøster, oppfølgings- og PP-tenesta eller andre instansar som kan hjelpa deg. 

Rådgjevar
Profilbilde av Ena Ulversøy

Ena Ulversøy

Send e-post 975 85 153
Ring 53 45 78 16

 

 Helsesjukepleiar

På Fitjar vidaregåande skule kan du snakka med helsesjukepleiar Mari Gregersen Rosseland to dagar i veka. Ho er her kvard tysdag og onsdag. Du kan snakka om alt du ønskjer. Helsesøster har teieplikt.

Du kan få rettleiing om prevensjon, fysisk og psykisk sjukdom, sex og samliv, vanskelege ting, og mykje anna. Hos helsesjukepleiar kan du ta urinprøve for å sjekka om du er gravid, eller har urinvegsinfeksjon. Me har også plaster og bandasjar, samt blodtrykksapparat.

Helsesjukepleiar deltek i ressursteam ved skulen, saman med rektor, OT/PPT, sosiallærar, NAV-i skulen og avdelingsleiarar. Her jobbar me tverrfagleg for at elevane skal få det betre på skulen.

Av og til samarbeider helsesjukepleiar med for eksempel foreldre, fastlege, Nav, DPS eller BUP.

Studierådgjevar

Dette kan du få hjelp til

Hilde Førre har ansvar for rådgjeving i samband med søknad til høgskular og universitet. Ho kan og hjelpa deg med søknad til folkehøgskule, søknad til vidaregåande skule, ordinær søknad og læreplass.
(Sosialrådgjevar Ena Ulversøy har ansvar for alle særskilt søknader).

Kontakt Hilde Førre

Studierådgjevar
Profilbilde av Hilde Førre

Hilde Førre

Send e-post 53457849

Elevrådet

Elevrådet representerer elevane ovanfor rektor og leiinga på skulen. Er det noko du ønsker å endre på skulen,  kan du ta det opp i elevrådet. 

Elevrådet har møte  ca. ein gong i månaden, og er sett saman av ein elev frå kvar klasse.

Guro Betten har ansvaret for elevråd/elevdemokrati dette skuleåret, men rektor vil òg delta på dei fleste elevrådsmøta.

 

Elev- og lærlingombodet i Vestland

Sigrid Isdal og Venke Nordeide er elev- og lærlingombod i Vestland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Sigrid eller Venke om. Dei passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Dei har teieplikt!

Profilbilde av Sigrid Isdal

Sigrid Isdal

Send e-post 40403145

 

Meir informasjon finn du på Vestland fylkeskommune si nettside. Du finn dei også på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Vestland).

IKT-leiar og IKT-konsulent

Guro Betten er leiar med IKT-ansvar og kan hjelpa deg med It`s learning og SkoleArena. Ho har kontor i administrasjonsgangen (2. etasje i gamlebygget)

IKT-konsulent
Profilbilde av Rolf Atle Rolfsnes

Rolf Atle Rolfsnes

Send e-post 940 16 393


Rolf-Atle Rolfsnes hjelper deg med alt som gjeld IKT. Han har kontor ved sida av ekspedisjonen ved inngangen til gamlebygget.

Kontortid:

Måndag, onsdag og torsdag: 07:50 - 14:30

Tysdag og fredag på Austevoll vgs, men innom Fitjar 07:50 - 08:15