Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Elevtenester

Her finn du informasjon om personar som kan hjelpa deg.

Sosialrådgjevar

Ena sine oppgåver er omtrent slik du er van med at sosiallærar på ungdomsskulen gjorde.

Dersom du har problem med skulefaga, t.d. matematikkvanskar eller lese- og skrivevanskar,  kan ho hjelpa til med at du får tilrettelegging og hjelp.

Har du problem med å konsentrera deg om skulegongen? Kom innom og ta ein prat.

Ena kan òg kontakte helsesøster, oppfølgings- og PP-tenesta eller andre instansar som kan hjelpa deg. 

Sosialrådgjevar
Profilbilde av  Ena Ulversøy
Ena Ulversøy
975 85 153

Studierådgjevar

Hilde har ansvar for rådgjeving i samband med søknad til høgskular og universitet. Ho kan og hjelpa deg med søknad til folkehøgskule, søknad til vidaregåande skule, ordinær søknad og læreplass.

(Sosialrådgjevar Ena Ulversøy har ansvar for alle særskilt søknader).

 

Studierådgjevar
Profilbilde av  Hilde Førre
Hilde Førre
477 92 906

Helsesjukepleiar

På Fitjar vidaregåande skule kan du snakka med helsesjukepleiar Mari Gregersen Rosseland to dagar i veka. Ho er her kvard tysdag og onsdag. Du kan snakka om alt du ønskjer. Helsesøster har teieplikt.

Du kan få rettleiing om prevensjon, fysisk og psykisk sjukdom, sex og samliv, vanskelege ting, og mykje anna. Hos helsesjukepleiar kan du ta urinprøve for å sjekka om du er gravid, eller har urinvegsinfeksjon. Me har også plaster og bandasjar, samt blodtrykksapparat.

Helsesjukepleiar deltek i ressursteam ved skulen, saman med rektor, OT/PPT, sosiallærar, NAV-i skulen og avdelingsleiarar. Her jobbar me tverrfagleg for at elevane skal få det betre på skulen.

Av og til samarbeider helsesjukepleiar med for eksempel foreldre, fastlege, Nav, DPS eller BUP.

Psykolog

Mie-Susanne Høeg Eriksen er psykolog, og er på skulen kvar torsdag.
Ho brukar same kontor som helsesjukepleiar og NAV-rettleiar ved kjøkenavdelinga.

Ta kontakt med lærar eller rådgjevar for å få time.

Velkommen!

Helsesjukepleiar
Profilbilde av  Mari Gregersen Rosseland
Mari Gregersen Rosseland
904 13 559
Psykolog
Profilbilde av  Mie-Susanne Høeg Eriksen
Mie-Susanne Høeg Eriksen

Elevrådet

Elevrådet representerer elevane ovanfor rektor og leiinga på skulen. Er det noko du ønsker å endre på skulen,  kan du ta det opp i elevrådet. 

Elevrådet har møte  ca. ein gong i månaden, og er sett saman av ein elev frå kvar klasse.

Ena Ulversøy har ansvaret for elevråd/elevdemokrati dette skuleåret, men rektor vil òg delta på dei fleste elevrådsmøta.

Elevrådsstyret og representantar til skulemiljøutvalet 

Elev- og lærlingombodet i Vestland

Venke Nordeide er elev- og lærlingombod i Vestland fylkeskommune og jobbar for at du som er elev eller lærling skal få rettferdig behandling.

Lurer du på noko som gjeld skulekvardagen din? Er du usikker på kva som er innanfor? Kva som er greitt og kva som er ugreitt når du er lærling? Får du opplæringa du har rett på? Opplever du at noko er urettferdig?

Dette og meir kan du snakke med Venke om. Ho passer på rettane dine og informerer deg om ansvaret ditt. Ho har teieplikt!

Elev- og lærlingombud
Profilbilde av Venke Nordeide

Venke Nordeide

Send e-post 995 41 913

Meir informasjon finn du på Vestland fylkeskommune si nettside. Du finn dei også på Snap (Elombud) og på Facebook (Elev- og lærlingombodet i Vestland).

IKT

IKT-leiar

Guro Betten er leiar med IKT-ansvar og kan hjelpa deg med It`s learning og SkoleArena. Ho har kontor i administrasjonsgangen (2. etasje i gamlebygget)

Avd.leiar HO og FBIE
Profilbilde av  Guro Betten
Guro Betten
454 63 175


IKT-konsulent

Rolf-Atle Rolfsnes hjelper deg med alt som gjeld IKT. Han har kontor ved sida av ekspedisjonen ved inngangen til gamlebygget.

IKT-konsulent
Profilbilde av  Rolf-Atle Rolfsnes
Rolf-Atle Rolfsnes
915 13 024

Kontortid:

Måndag, onsdag og torsdag: 07:50 - 15:00

Tysdag og fredag er han på Austevoll vgs, men er tilgjengeleg på telefon. Du kan òg melda saker på https://elevhjelp.vlfk.no