Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Høyringsutkast

Fylkesdirektør for opplæring vedtok i møte den 11. september 2019 at utkast til «Fråværsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland» og «Felles forskrift om ordens- og åtferdsreglement for dei vidaregåande skulane i Vestland» vert lagt ut på høyring.

Høyringsparter er skulane i Vestland, elevråd, skulemiljøutval, hovudtillitsvalde, Elevorganisasjonen i Hordaland, mobbeombodet, elev- og lærlingombodet.

Andre som ønsker å uttale seg om innhaldet til høyringsutkastet kan også sende høyringssvar.

Høyringsinnspel kan sendast elektronisk innan 7. november 2019.

Du finn høyringsutkasta og kan leggja innspel her: