Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

praktisk informasjon

Elevundersøkinga 2018

Elevundersøkinga er ei årleg undersøking der elevar får seie si meining om læring og trivsel i skulen. Svara blir brukt av skulen, kommunen og staten for å gjera skulen betre.

Undersøkinga blir gjennomført i alle klassar i løpet av veke 48 og tek frå 20-45 min. 

Informasjon til elevar  -  Informasjon til foreldre/føresette

Buss til skulen

Alle har rett på gratis skyss til skulen, og vil få midlertidige skysskort første skuledag. Det går bussar til og frå Fitjar både på austsida og vestsida av øya. 
Her kan du finna meir informasjon om skuleskyss.

Fitjar vgs på Facebook

Aktuelt

Effective International Partnership: Success for Every Student

Effective International Partnership: Success for Every Student

Skulen vår er med på eit Eu-samarbeidsprosjekt, eit Erasmus + prosjekt, saman med utdanningsinstitusjonar i Tyrkia, Latvia og Litauen. Formålet med samarbeidet er å lære om kreativ og kritisk tenking, lære å lage undervisningsopplegg som fremjar kritisk og kreativ tenking, utveksle idèar til oppgåver, og verta kjende med andre land sin kultur.

Sjå fleire saker