Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

robotteknologi og digital produksjon i industrien

robotteknologi og digital produksjon i industrien

Industrien har behov for personell med praktisk kompetanse kombinert med teoretisk kunnskap. Den raske endringen og digitaliseringen i samfunnet og industrien har skapt et nytt behov for studier som kombinerer en praktisk utdanning med en relevant og oppdatert teoretisk påbygning. I tillegg trengs digital endringskompetanse.

For studieåret 2021-22 kan du søkje studieplass ved denne utdanninga som nettbasert studium.
Du kan søkje studieplass på Samordna Opptak frå og med 01.02.2021
Sjå informasjon om studieavgift under nettbasert studium.

Opptakskrav

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

Du kvalifiserer til utdanninga når du har fullført og bestått vidaregåande opplæring med relevant fagbrev. 

Relevante fagbrev er:

 • Aluminiumskonstruksjonsfaget  
 • Anleggsmaskinmekanikerfaget  
 • Automatiseringsfaget  
 • CNC-maskineringsfaget  
 • Dataelektronikerfaget
 • Dimensjonskontrollfaget  
 • Elektrikerfaget
 • Elektroreparatørfaget
 • Energimontørfaget
 • Energioperatørfaget
 • Finmekanikerfaget  
 • Grafisk produksjonsteknikk  
 • Heismontørfaget
 • Industriell matproduksjon  
 • Industriell overflatebehandling  
 • Industrimekanikerfaget  
 • Industrimontørfaget  
 • Industrioppmålingsfaget 
 • Industrisnekkerfaget  
 • Industrisømfaget  
 • Industritekstilfaget trikotasje  
 • Industritekstilfaget veving  
 • Modellbyggerfaget  
 • Motormekanikerfaget  
 • NDT-kontrollørfaget  
 • Plastmekanikerfaget  
 • Platearbeiderfaget  
 • Polymerkomposittfaget 
 • Produksjonselektronikerfaget
 • Produksjonsteknikkfaget  
 • Serigrafifaget  
 • Signalmontørfaget   
 • Støperifaget  
 • Sveisefaget  
 • Tavlemontørfaget
 • Telekommunikasjonsmontørfaget   
 • Trykkerfaget  
 • Verktøymakerfaget  
 • Viklerfaget

NB! Søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter søknadsfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om bestått prøve innan 1. oktober.

eller

Du skal dokumentere:

 • Realkompetanse tilsvarande læreplanmål i vidaregåande opplæring innan relevant programområde (se liste over relevante fagbrev i knappen over). 

 • Kompetanse i felles allmenne fag som svarar til VG1 og VG2 i yrkesfagleg utdanningsprogram.

 • Søkjar må ha fylt 23 år innan det året han/hun søker studieplass

Du finn meir info om dette her.

Søkjarar frå andre nordiske land er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig fagskole. Søkjarar utanfor Norden kan søke NOKUT om godkjenning om utanlandsk fag- og yrkesopplæring.

 

Søkjarinformasjon

 

Studiet er på 120 studiepoeng, som svarer til to år på fulltid. Fagskolen tilbyr eit treårig nettbasert studium i Robotteknologi og digital produksjon i industrien.

For nettbasert studium blir det 6 vekesamlingar kvart skoleår pluss eksamensdagar, i tillegg til nettundervisning mellom samlingane. Samlingane på skole vil innehalde mykje praktisk arbeid, bedriftsbesøk og demonstrasjonar. Mellom samlingane blir læringsplattforma Its learning og ulike former for nettundervisning brukt. 

Studiet fokuserer på ny teknologi som industrien ønskjar å ta i bruk. Hovedfokuset er på robotteknologi brukt saman med intelligente digitale løsningar i industrien. Smart sensorteknologi, skytjenester og datasikkerhet er andre fokusområder.

Etter studiet vil ein vere kvalifisert til å søke stillingar i følgjande bransjar: kjemisk-, mekanisk-, farmasøytisk- og næringsmiddelindustri samt oljeverksemd, logistikk og lagersystem.

Les også: Studentar på fagskulen lærer tipp topp moderne produksjon


Fremtidsrettet utdanning i robotteknologi og digital produksjon

Send oss ein e-post

Læringsutbytte

 • Kandidaten:
  har kunnskap om igangsetting, drift og vedlikehold av roboter, CNC-maskiner, additiv tilvirkning og automatiserte anlegg med robotisering og CNC-celler
  har kunnskap om økonomistyring, organisasjoner, HR-funksjoner og ledelse samt markedsføring
  har kunnskap om prosjektstyring og kvalitetsstyring samt HMS
  har kunnskap om generell logistikk og produksjonsflyt knyttet til eget fagområde
  kan vurdere eget arbeid og planlegge vedlikeholdsarbeid i henhold til normer, standarder, lover, forskrifter og teknisk dokumentasjon
  har kunnskap om kalibrering og etablering av sporbarhet i målinger
  kan oppdatere sine yrkesfaglige kunnskaper innenfor robotisering og CNC med faglitteratur, teknisk dokumentasjon og relevante fora innenfor bransjen, slik at en holder seg faglig oppdatert og kan omstille seg og heve sin kompetanse i takt med den teknologiske utviklingen i bransjen
 • Kandidaten:

  • kan gjøre rede for sine faglige valg av konstruksjonsverktøy, løsninger, komponenter og produksjonsprosesser som benyttes innen fagområdet, både de mekaniske og de automatiserte delene av anleggene
  • kan gjennomføre vedlikeholdsarbeid innenfor robotisering og CNC, og gjøre rede for valg av vedlikeholdsstrategi
  • kan gjøre rede for valg av metoder og prinsipper innen prosjektplanlegging, prosjektstyring, logistikk og produksjonsflyt
  • kan gjøre rede for det måletekniske fundamentet, vurdere og kvalitetssikre målesystemer, usikkerhetsberegninger og behandle måleresultater
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse innen robotteknologi og CNC-maskiner og justere den ved behov for optimalisering av robot- og CNC-celler
  • kan finne og henvise til informasjon og fagstoff knyttet til robotteknologi og CNC-maskiner og vurdere relevansen for en yrkesfaglig problemstilling
  • kan kartlegge en situasjon og identifisere faglige problemstillinger innenfor konstruksjon og produksjon av bedriftens produkter og behov for iverksetting av tiltak i robot- og CNC-celler
  • kan vurdere bedriftens økonomiske situasjon, markeds- og ledelsesutfordringer, og treffe hensiktsmessige og begrunnede valg
 • Kandidaten:

  • kan planlegge, prosjektere, gjennomføre løsninger for enkeltstående roboter og CNC-maskiner, robot- og CNC-celler, alene og som deltaker eller leder i gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer for miljø og kvalitet som gjelder nasjonalt og internasjonalt
  • kan sette opp en stikkprøveplan for en produksjon
  • kan planlegge og utføre vedlikeholdsarbeid etter bedriftens og/eller oppdragsgivers behov
  • kan bygge relasjoner med fagfeller innen CNC og robotteknologi og på tvers av fag som elektro, automatisering, maskin og datateknikk, samt med eksterne målgrupper som myndigheter og kommunale instanser ved å opprette og utvikle team og nettverk
  • kan utveksle synspunkter på problemstillinger innenfor CNC og robotteknologi med andre med bakgrunn innenfor bransjen og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
  • kan bidra til organisasjonsutvikling ved å følge med på ny teknologi som kan føre til nyskapning og innovasjon innen robotteknologi og CNC

Meir informasjon om studiet

Informasjon om utstyr og bokliste til denne utdanninga finn du her 

Utstyr og bokliste