Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bokliste 2020-2021

Boklisten er oppdatert 08.07.20 Klikk på utdanninga for å finne boklista

EMNE A: Realfaglige redskap

 

 

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2020), Matematikk for fagskolene, ISBN: 9788245034196

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

For 2020-21 kan både nye og tidligere utgaver brukes.

Beskjed fra forlaget angående løsningsforslag til matematikk:

Vi trykker opp nytt opplag av foreliggende utgave av Løsningsforslag. Vi skal legge info om avvik ift hovedboka på bokas nettside på Fagbokforlaget.no.

Opptrykket vil være på lager ca i slutten av august. Ny utgave vil være på markedet august 2021.

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2018), Løsningsforslag – Fysikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN 9788245024227

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetsforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                          

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagbokforlaget,                  ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Samordnet byggeprosess 

Karlsen            Geomatikkboka  - 2016-2017     http://www.byggesaken.no/geomatikk.php

Karlsen            Anleggsboka - 2016-2017        http://www.byggesaken.no/anleggsteknikk.php

Øistein Vollen, (2010), Statikk og fasthetslære, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256271528

EMNE E: Byggesaken

Bjørn Normann Sandaker, Malvin Sandvik, Bjørn Vik (2007) Materialkunnskap, Oslo, Byggnæringens Forlag, ISBN: 9788280210210, 132 sider

Torill Evy Thune (2017) Kvalitetssikring og internkontroll i bygg og anlegg, Oslo, Byggnæringens Forlag, ISBN: 9788280211613 (bokmål) Eller Torill Evy Thune (2019) Kvalitetssikring og internkontroll i bygg og anlegg, Oslo, Byggnæringens Forlag, ISBN: 9788245033090 (bokmål) Eller Torill Evy Thune (2020) Kvalitetssikring og internkontroll i bygg og anlegg,Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke, ISBN: 9788245034271

EMNE F: Konstruksjon anlegg m/faglig ledelse

Karlsen            Geoteknikkboka - 2016 – 2017               http://www.byggesaken.no/anleggsteknikk.php

 

Studentane må kjøpe abonement i Standard Norge for å ha tilgang til alle norske standardar som vert nytta i studiet.

EMNE G: Anleggsdrift m/faglig ledelse

Karlsen            Byggesaksboka - 2016-2017      http://www.byggesaken.no/byggesak.php

Bokliste 2020-21:

Modern arborisculture av Dr Alex Shigo
The tree climber`s companion av Jeff Jesperson
Arborist`s Knots for Climbing & Rigging
The art and science of practical rigging
Trær i Norge og Europa, til norsk v/ T. Ulshagen og Tannaquil Enzenberger , Damm og Søn AS
Vinterdendrologi, trær og busker om vinteren. Av Sandved, Andersson og Batta, Landbruksforlaget
Hefte om jord til grøntanlegg v/ Knapp Haraldsen, Tannaquil m.fl (ligger på FAGUS, www.fagus.no)
Etablering av trær v/ Ingjerd Solfjeld og Erik Solfjeld. Publikasjon utgitt av Statens vegvesen Vegdirektoratet, ligger på: http://www.vegvesen.no/_attachment/316386/binary/558738

2020-2021:

Plantevern til grøntanlegg, integrert bekjempelse, T.Hofsvang, H. Heggen, I.S. Fløistad, Landbruksforlaget

Verdisætning af træer, VAT 03. Forlaget Grønt Miljø.

Risikotrær, Iben M. Thomsen og Simon Skov, Forlaget Grønt Miljø

Det kan komme fleire bøker til undervegs. Det blir også gitt ut ein del kopiar og fagartiklar, og det vert lagt ut faglege presentasjonar på læringsplattformen It`s learning.

I boklisten finner du lærebøker som benyttes ved studieretning Automatisering.

For kompendier hvor det står oppført «Kjøpes via FIH», vil det bli organisert felles bestilling av faglærer etter skolestart.

Det kan forekomme at faglærer kommer med tilleggslitteratur utover boklisten. I tillegg må det påregnes utgifter til nødvendige lisenser og eventuell programvare som benyttes i undervisningen.

Det kan forekomme endringer på bokliste, dersom det kommer ny revidert litteratur eller annen litteratur som er mer relevant for aktuelt fag

EMNE A: Realfaglige redskap

Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals (2016), Sinus matematikk forkurs, Oslo, Cappelen Damm. ISBN 9788202509057

Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals (2016) coSinus Forkurs Oppgavesamling, Oslo, Cappelen Damm. ISBN 9788202509071

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2018), Løsningsforslag – Fysikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN 9788245024227

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s.

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                           

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Elektriske systemer

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 1, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220922, 220 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 1 - Oppgavesamling, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220946, 220 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 2A, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220960, 199 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 2A – Oppgavesamling, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220991, 61 sider

AutoCAD Electric 2020 Black book, Gaurav Verma, (2019), CadCamCae Works, ISBN: 9781988722665, 484 sider

Bjørnar Larsen (2017), Automatiseringsteknikk 1,  ISBN: 9788241207471, (bokmål) eller ISBN: 9788241207655 (2018) (Nynorsk)

EMNE E: Elektroniske systemer

Rolf Haug (2012), Elektroniske systemer for teknisk fagskole, Oslo,Yrkeslitteratur AS,ISBN: 9788242005564, 154 sider

Peter Bastian, Hans Rinn, Günther Springer, m.fl. (2014) Elektroteknisk formelsamling, Oslo, Elforlaget, ISBN: 9788273454119, 50 sider

Sigurd M. Assev, Arne B. Mikalsen (2012) Drift av lokalnettverk, Bergen, Akademika, ISBN: 9788232100378, 446 sider

Programvare: 
MyDAQ, Multisim, LabView. Kjøpes via FiH. pris er ca. kr. 3000,- 

Emne F: Energitekniske styringssystemer

Dag Håkon Hanssen (2015), Programmerbare Logiske Styringer, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245017977, 462 sider

Kjell Evensen, Jul Ruud (2007), Pneumatikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788258506055, 171 sider

Litteratur som utleveres ved studiestart:

- Systemdokumentasjon fra produsenter

- Kompendier fra faglærer

- Undervisningsvideoer

Det kan forventes bruk av en del plasskrevende programvare på egen datamaskin

Emne G: Reguleringstekniske systemer

Forelesningsnotater og kompendier fra lærer.

Emne H: Lokal tilpassing

Tore Oldervoll m. fl. (2016) Sinus matematikk, Oslo, Cappelen Damm, ISBN: 9788202509057, 812 sider


Finn Haugen (2014) Reguleringsteknikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245016840, 475 sider

Vent med å kjøpe bøker til dere har konferert med lærer.

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2020), Matematikk for fagskolene, ISBN: 9788245034196

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

For 2020-21 kan både nye og tidligere utgaver brukes.

Beskjed fra forlaget angående løsningsforslag til matematikk:

Vi trykker opp nytt opplag av foreliggende utgave av Løsningsforslag. Vi skal legge info om avvik ift hovedboka på bokas nettside på Fagbokforlaget.no.

Opptrykket vil være på lager ca i slutten av august. Ny utgave vil være på markedet august 2021.

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2018), Løsningsforslag – Fysikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN 9788245024227

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetsforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                           

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

Andre emner:

Tittel

Forfatter

Forlag

Merknad

Boreteknologi

Erland Jørgensen

Vett & Viten

 

Boreteknologi 1 (utgått)

Framnes mfl.

Vett & Viten

Må kjøpes brukt

Boreteknologi 2 (utgått)

Framnes mfl.

Vett & Viten

Må kjøpes brukt

Drilling data handbook

Gabolde & Nguyen

Petrol.Public

Siste versjon

Brønnvæsker

Kolle/Mesel

Vett & Viten

 

Brønnkontroll

Svein Halle

Vett & Viten

 

Drifts- og styresystemer

Odd Bø

Vett & Viten

 

Produksjonsteknikk 1

Erland Jørgensen

Vett & Viten

 

Produksjonsteknikk 2

Erland Jørgensen

Vett & Viten

 

"Helse miljø og sikkerhet for oljebransjen

Nosefo m.fl.

Vett & Viten

 

Borevæsker (kompendie)

 

 

Kontakt faglærer

Geologi og formasjonsevalering

Skagseth&Gundersen

Vett & Viten

 

Boreteknologi 1

Framnes m.fl.

 

 

Trykkontrollmanualen (IWCF)

Nortrain/BMF

 

Kjøpes gjennom skolen

Materiallære - kompendium

 

 

Kontakt faglærer

Materiallære - Materialteknikk

 

 

Kontakt faglærer

Mekanikk for ingeniører Statikk og fasthetslære

 

 

Kontakt faglærer

programvare:
Rexroth e-læringsprogram

   

Kjøpes via FiH

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2020), Matematikk for fagskolene, ISBN: 9788245034196

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

For 2020-21 kan både nye og tidligere utgaver brukes.

Beskjed fra forlaget angående løsningsforslag til matematikk:

Vi trykker opp nytt opplag av foreliggende utgave av Løsningsforslag. Vi skal legge info om avvik ift hovedboka på bokas nettside på Fagbokforlaget.no.

Opptrykket vil være på lager ca i slutten av august. Ny utgave vil være på markedet august 2021.

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2018), Løsningsforslag – Fysikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN 9788245024227

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s.

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                           

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Samordnet byggeprosess

Karlsen (2016), Geomatikkboka,  Byggesaken, www.byggesaken.no

Øistein Vollen, (2010), Statikk og fasthetslære, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256271528

Jarle Johannessen, (2007), Tekniske tabeller, Oslo, Cappelen, ISBN: 9788202168223, 158 sider

Bjørn Normann Sandaker, Malvin Sandvik, Bjørn Vik (2007) Materialkunnskap, Oslo, Byggnæringens Forlag, ISBN: 9788280210210, 132 sider

EMNE E: Byggesaken

Roger Beggerud (2016) HMS-teori og praksis, Bergen, Fagbokforlaget,ISBN:9788245019919,253 sider

Kåre Bua, Anders Digernes (2016) Byggesaken, Sandefjord, Læremiddelforlaget, ISBN:9788279972013, 372 sider eller Kåre Bua, Anders Digernes (2019) Byggesaken, Læremiddelforlaget, ISBN:9788279972228, 363 sider.

Publikasjoner fra Direktoratet for byggkvalitet: PBL, TEK10, SAK10 etter avtale med lærere.

Geir Vatnelid, (2020) Grunnleggende BygningsInformasjonsModellering (BIM), E-Bok, ISBN 978-82-692018-0-2, 244 sider. Kr. 449,-

Geir Vatnelid, (2021) Oppgavesamling med løsningsforslag - Grunnleggende BIM, E-Bok, (kommer i 2021). Kr. 239,-

Geir Vatnelid, (2020) BygningsInformasjonsModellering (BIM) for byggfag – Fundamentering og bygningsstrukturer, E-Bok, ISBN 978-82-692018-5-7 (Kommer i august 2020). Kr. 485,-

Geir Vatnelid, (2021) Oppgavesamling med løsningsforslag - BIM for Byggfag - Fundamentering og bygningsstrukturer, E-Bok, (kommer i 2021). Kr. 255,-

Geir Vatnelid, (2020) BygningsInformasjonsModellering (BIM) for mekaniske fag og bygg – Del 1 Kalkulasjon og Beregninger, E-Bok, ISBN 978-82-692018-3-3 (kommer høsten 2020). Kr. 499,-

Geir Vatnelid, (2021) Oppgavesamling med løsningsforslag - BIM Kalkulasjon og Beregninger, E-Bok, (kommer i 2021). Kr. 249,-

 

Tilleggslitteratur (Ikke pensum i tegningsforståelse)

Geir Vatnelid, (2021) BygningsInformasjonsModellering (BIM) for mekaniske fag og bygg – Del 2 - Planlegging, E-Bok, ISBN 978-82-692018-4-0: (kommer høsten 2021). Kr. 439,-

E-bøker til BIM selges på MyLearnViewebok.no

Lisenser: Revit, Civil3D og ReCAP, Solibri, Simien, Holte Smartkalk, Naviswork Manage, Sychro Pro (Gratis for studenter), HsbCAD (Mer informasjon kommer). Merk at BIM faget er i stor utvikling og endringer i forhold til lisenser og lærebøker kan komme.

Krav til PC: Se skolens nettside.

EMNE F: Konstruksjon bygg m/faglig ledelse

Christian N. Rolfsen (2016) Konstruksjonshåndboka, Byggesaken, www.byggsaken.no

Knut Jonas Espedal (2017), Bygningsfysikk, Oslo, Byggnæringens forlag, ISBN: 9788280211583 

Øistein Vollen, (2010), Statikk og fasthetslære, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256271528

Svein Ivar Sørensen, (2020), Betongkonstruksjoner for fagskolen, fagbokforlaget,ISBN:9788245027952, (Støttelitteratur)

Til tema faglig ledelse brukes relevante lover og forskrifter, arbeidsmiljøloven, egne foredrag og presentasjon

EMNE G: Drift/produksjon bygg m/faglig ledelse

Eldar Juliebø, Christian N. Rolfsen (2007), Forvaltning, drift, vedlikehold av bygg, Oslo, Gyldendal yrkesopplæring, ISBN: 9788205295032, 174 sider

Kåre Bua, Anders Digernes (2016) Byggesaken, Sandefjord, Læremiddelforlaget, ISBN: 9788279972013, side 372

Carl Wilhelm Tyrén (2018), 3.utgave, Bygningsproduksjon, Fagbokforlaget, ISBN: 9788280211682

Til tema faglig ledelse brukes relevante lover og forskrifter, arbeidsmiljøloven, egne foredrag og presentasjon

EMNE H: Prosjektering

Erling S. Andersen, Eva Schwenke (2012), Prosjektarbeid, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256272303, 214 sider eller Prosjektarbeid (2020), ISBN:9788245033731

I tillegg brukes abonnement på Standard.no etter avtale med lærere       

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2020), Matematikk for fagskolene, ISBN: 9788245034196

For 2020-21 kan både nye og tidligere utgaver brukes.

Beskjed fra forlaget angående løsningsforslag til matematikk:

Vi trykker opp nytt opplag av foreliggende utgave av Løsningsforslag. Vi skal legge info om avvik ift hovedboka på bokas nettside på Fagbokforlaget.no.

Opptrykket vil være på lager ca i slutten av august. Ny utgave vil være på markedet august 2021.

Trond Ekern, Øyvind Gulda

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetsforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s.

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                           

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Elektro grunnlagsfag med lab

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 1, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220922, 220 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 1 - Oppgavesamling, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220946, 220 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 2A, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220960, 199 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 2A – Oppgavesamling, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220991, 61 sider

Rolf Haug (2012), Elektroniske systemer for teknisk fagskole, Oslo,Yrkeslitteratur AS,ISBN: 9788242005564, 154 sider

Kompendier i LabVIEW og ARDUINO - kjøpes via FiH

Programvare: 
MyDAQ, Multisim, LabView. Kjøpes via FiH. pris er ca. kr. 3000,- 

Mikroprosessor-pakke med bok Arduino Uno-startpakke
Siemens 365 lisens

EMNE E: Mekaniske grunnlagsfag med lab

Corneliussen, R.G. (2001), Tilvirkningsteknikk,  Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276745597, 396 s.

Sandvik Coromant, Training Handbook, fri for nedlastning på nett.

Ørnulf Grøndalen (2007) Materiallære, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276746211, 241 sider

Øistein Vollen, (2010), Statikk og fasthetslære - Mekanikk for inegniører, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256271528

Ruud, J., Evensen, K. (1988), Pneumatikk: generell innføring, Yrkesopplæring, ISBN: 9788258506055, 171 s.

EMNE F: HMS, kvalitetsstyring og prosjektledelse

Erling S. Andersen, Eva Schwenke (2012), Prosjektarbeid, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256272303, 214 sider

Erling S. Andersen, Kristoffer V.Grude, Tor Haug (2016) Målrettet prosjektstyring, NKI-Forlaget, ISBN:9788256273911, 285 sider

EMNE G: Konstruksjonsteknikk

Gunnar Dahlvig, Signmund Christensen, Gunnar Strømsnes (2007) Konstruksjonselementer, Oslo, Gyldendal Yrkesopplæring, ISBN: 9788258507007, 486 sider

Odd Sverre Kolstad (2019) Autocad 2020, ISBN: 9788205530812, 323 sider

Bo Lundkvist, Ivar Øien (2007) Maskintegning, Oslo, Universitetsforlaget, ISBN: 9788200410393, 376 sider

Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa, Oddmund Olsen (2007) Teknisk formelsamling med tabeller, Oslo, Universitetsforlaget, ISBN: 9788200424505, 288 sider

EMNE H: Robotikk, bildebehandling og programmering

Kwon, K. S., & Ready, S. (2015). Practical guide to machine vision software: an introduction with LabVIEW. John Wiley & Sons., ISBN: 9783527337569, 278 s.

Programming Siemens Step 7 (TIA Portalen) 2nd edt. Jon Stenerson and David Deeg ISBN 97810090954770

Kompendium frå faglærer Dokumentasjon og opplæringsopplegg fra FESTO på robotarm, assembly station, robotstation

Robotsimulator til UR5e

CNC simulator

Kompendium VITRALAB - Introduction to automation and robotics Dorf, R, & Bishop, R., Modern control systems with NI LabVIEW

EMNE I: Produksjonsteknologi

Kompendium frå faglærer

Dokumentasjon og opplæringsopplegg fra FESTO på CP factory

E-læringsopplegg

Navigasjon

Norvald Kjerstad (2016), Navigasjon for maritime studier, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245021486

Norvald Kjerstad (2019) Elektroniske og akustiske navigasjonssystemer for maritime studier, 6. utg., Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245025521

Norvald Kjerstad (2017) Fremføring av skip med navigasjonskontroll for maritime studier, 4. utg., Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245021790

Kart

NO 21              Sjøkart

NO 559 Nordsjøkart   

Tilleggsutstyr
Stikkpasser
Parallellforskyver

Sjøveisregler

Sjøveisreglene (2015), Oslo, Cappelen Damm akademisk, ISBN: 9788202495558

Signalering

Pensum avklares med faglærer              

Maskineri og fremdrift

Pensum avklares med faglærer

Last., lossing og stuasje

Heine Bøe, Karianne Grønseth, Jarle Johansen, Lasteberegninger og behandling av last. www.marfag.no

Ottar Brandal, Lasting, lossing og stuing. www.marfag.no

Inge Tellnes (2007), Lasteberegninger og behandling av last. www.marfag.no

E-bøker tilgjengelig på www.marfag.no

Sikkerhet

IMO80 Kompendium – Kursarrangør

Sjørett og økonomi

Per Aasmundseth (2019) Sjørett og økonomi, Sandefjord, Læremiddelforlaget, ISBN: 9788279972235, Forventes i salg 15.08.2019

Per Aasmundseth Sjørett og økonomi, Oppgavesamling 1.utg., Sandefjord, Læremiddelforlaget

Ledelse

Odd Jarl Borch, (2016), Fartøyledelse og kontroll av skipets drift,Bergen, Fagbokforlaget, ISBN 9788245020908, 373 sider

Medisinsk behandling     

Pensum avklares med kursleverandør                     

GOC – GMDSS

T. Kristensen, GOC Poseidon - Kjøpes gjennom FiH

Matematikk  

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753

Norsk  

Tord M Talmo, Astrid Stifoss-Hanssen, Anders Ulstein (2018), Kommunikasjon og norsk for ingeniører, Universitetsforlag, ISBN:9788215030968

Fysikk 

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193

Engelsk

Trude Amundsen, Astrid Sebulonsen, Inger Slinning ,Maritime English for deck officers - Operational level - E-bok tilgjengelig på www.marfag.no

I boklisten finner du lærebøker som benyttes ved studieretning Elkraft.

For kompendier hvor det står oppført «Kjøpes via FIH», vil det bli organisert felles bestilling av faglærer etter skolestart.

Det kan forekomme at faglærer kommer med tilleggslitteratur utover boklisten. I tillegg må det påregnes utgifter til nødvendige lisenser og eventuell programvare som benyttes i undervisningen.

Det kan forekomme endringer på bokliste, dersom det kommer ny reviderte litteratur eller annen litteratur som er mer relevant for aktuelt fag.

EMNE A: Realfaglige redskap

Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals (2016), Sinus matematikk forkurs, Oslo, Cappelen Damm. ISBN 9788202509057

Oldervoll, Orskaug, Vaaje, Svorstøl, Hals (2016) coSinus Forkurs Oppgavesamling, Oslo, Cappelen Damm. ISBN 9788202509071

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2018), Løsningsforslag – Fysikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN 9788245024227

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s.

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                           

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Elektriske systemer

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 1, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220922, 220 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 1 - Oppgavesamling, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220946, 220 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 2A, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220960, 199 sider

Th. P. van Pelt, E. H. Knol (2009), El-lære 2A – Oppgavesamling, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256220991, 61 sider

AutoCAD Electric 2020 Black book,
Gaurav Verma, (2019), CadCamCae Works, ISBN: 9781988722665, 484 sider

Bjørnar Larsen (2017), Automatiseringsteknikk 1,  ISBN: 9788241207471, (bokmål) eller ISBN: 9788241207655 (2018) (Nynorsk)

EMNE E: Elektroniske systemer

Rolf Haug (2012), Elektroniske systemer for teknisk fagskole, Oslo,Yrkeslitteratur AS,ISBN: 9788242005564, 154 sider

Peter Bastian, Hans Rinn, Günther Springer, m.fl. (2014) Elektroteknisk formelsamling, Oslo, Elforlaget, ISBN: 9788273454119, 50 sider

Sigurd M. Assev, Arne B. Mikalsen (2012) Drift av lokalnettverk, Bergen, Akademika, ISBN: 9788232100378, 446 sider

Programvare: MyDAQ, Multisim, LabView. Kjøpes via FiH. pris er ca. kr. 3000,- 

EMNE F: Installasjonssystemer og automatiserte anlegg

Sinus matematikk forkurs
Tore Oldervoll m. fl. (2016), Oslo, Cappelen Damm, ISBN: 9788202509057, 812 sider.

Just Erik Ormbostad, Montørhåndboka (2018), Oslo, Elforlaget, ISBN: 9788273456755

Dag Håkon Hanssen (2015), Programmerbare logiske styringer, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN 9788245017977, 462 sider

Terje Hanssen, Gunnar Visnes (2016) Kortslutningsberegninger, Oslo, Elforlaget, ISBN: 9788273456373, 186 sider

Standard.no, Norsk elektronisk norm,  Elektriske lavspenningsinstallasjoner NEK 400: 2018, kjøpes via FiH

Standard.no, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg m /veiledning. Se info på its learning

Standard.no, Forskrift om sikkerhet ved arbeid i drift av el.anlegg. Se info på its learning

Til tema faglig ledelse brukes relevante lover, HMS, IK, Arbeidsmiljøloven samt egne foredrag og presentasjoner

Relevante lover og forskrifter fra Lovdata
Eventuell tilleggslitteratur avtales med lærere ved skolestart

EMNE G: Elektrisk kraftproduksjon og -distribusjon

Lasse Sivertsen (2020) Fagbokfolaget, ISBN: 9788245033533

Lasse Sivertsen, (2019) Elektriske maskiner - Oppbygning,virkemåte og drift, ISBN: 9788245032963

Til tema faglig ledelse brukes relevante lover, HMS, IK, Arbeidsmiljøloven samt egne foredrag og presentasjoner

Relevante lover og forskrifter fra Lovdata
Eventuell tilleggslitteratur avtales med lærere ved skolestart

EMNE H: Lokal tilpassing

Relevante lover og forskrifter fra Lovdata

Eventuell tilleggslitteratur avtales med lærere ved skolestart. Eksempelvis kan dette være normer, standarder etc.

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2020), Matematikk for fagskolene, ISBN: 9788245034196

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

For 2020-21 kan både nye og tidligere utgaver brukes.

Beskjed fra forlaget angående løsningsforslag til matematikk:

Vi trykker opp nytt opplag av foreliggende utgave av Løsningsforslag. Vi skal legge info om avvik ift hovedboka på bokas nettside på Fagbokforlaget.no.

Opptrykket vil være på lager ca i slutten av august. Ny utgave vil være på markedet august 2021.

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2018), Løsningsforslag – Fysikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN 9788245024227

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetsforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s.

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                           

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Byggesaken for tekniske installasjoner

Kåre Bua, Anders Digernes (2016) Byggesaken, Sandefjord, Læremiddelforlaget, ISBN: 9788279972013, side 372                   

EMNE E: Energi og miljø i bygg    

Geir Vatnelid, (2020) Grunnleggende BygningsInformasjonsModellering (BIM), E-Bok, ISBN 978-82-692018-0-2, 244 sider. Kr. 449,-

Geir Vatnelid, (2021) Oppgavesamling med løsningsforslag - Grunnleggende BIM, E-Bok, (kommer i 2021). Kr. 239,-

Geir Vatnelid, (2020) BygningsInformasjonsModellering (BIM) for mekaniske fag – Del 1 Ventilasjonssystemer, E-Bok, ISBN 978-82-692018-1-9, 290 sider (Ny og oppdatert utgave kommer i løpet av høsten 2020). Kr. 489,-

Geir Vatnelid, (2020) BygningsInformasjonsModellering (BIM) for mekaniske fag – Del 2 Sanitær- og Varmesystemer, E-Bok, ISBN 978-82-692018-2-6, 286 sider. Kr. 479,-

Geir Vatnelid, (2021) Oppgavesamling med løsningsforslag - BIM Mekaniske Fag, E-Bok, (kommer i 2021). Kr. 229,-

Knut Jonas Espedal, (2017) Bygningsfysikk, Oslo, Byggenæringens Forlag AS, ISBN: 9788280211583, 228 sider


Sturla Ingebrigtsen, (2017) Ventilasjonsteknikk 1, Oslo, Renessansens media AS, ISBN: 9788290033342, 503 sider


Sturla Ingebrigtsen, (2017) Ventilasjonsteknikk 2, Oslo, Renessansens media AS, ISBN: 9788290033359, 392 sider

E-bøker til BIM selges på MyLearnViewebok.no

Lisenser: Revit, Civil3D og ReCAP (Gratis for studenter), MagiCAD (Må kjøpes fra 2. studieår, ca. Kr. 425,- pr. år)

EMNE F: Elektro og automatisering

Sturla Ingebrigtsen, (2019) Ventilasjonsteknikk Del II, ISBN 978-82-690861-4-0, 392 sider. Kr. 1075,- (ord) / kr. 640,- (student)

EMNE G: VVS prosjektering og systemforståelse

Pensum avklares med faglærer                                 

EMNE H: Lokal tilpassing

Roald Nydal, (2013) Praktisk kuldeteknikk, Oslo, VVSkunnskap.no, ISBN 978-82-996908-2-9, 240 sider. Kr. 720,-

Roald Nydal, (2013) Praktisk kuldeteknikk Løsningsoppgaver, Oslo, VVSkunnskap.no, Kr. 480,-

E-bøker under Emne E vil bli videreført i Emne H og bli brukt i undervisningen i tillegg til:

Geir Vatnelid, (2020) BygningsInformasjonsModellering (BIM) for mekaniske fag og bygg – Del 1 Kalkulasjon og Beregninger, E-Bok, ISBN 978-82-692018-3-3 (kommer høsten 2020). Kr. 499,-

Geir Vatnelid, (2021) Oppgavesamling med løsningsforslag - BIM Kalkulasjon og Beregninger, E-Bok, (kommer i 2021). Kr. 249,-

Geir Vatnelid, (2021) BygningsInformasjonsModellering (BIM) for mekaniske fag og bygg – Del 2 - Planlegging, E-Bok, ISBN 978-82-692018-4-0 (kommer høsten 2021). Kr. 439,-

Lisenser: Revit, Civil3D og ReCAP, Solibri, Simien, Holte Smartkalk, Naviswork Manage, Sychro Pro (Gratis for studenter), MagiCAD (Må kjøpes fra 2. studieår, ca. Kr. 400,- pr. år). Merk at BIM faget er i stor utvikling og endringer på lisenser kan komme.

E-bøker til BIM selges på MyLearnViewebok.no

Krav til PC: Se skolens nettside

                               

EMNE I: Hovedprosjekt

Pensum avklares med faglærer

Litteraturliste Klassiskbygningshåndverk og restaurering

Listen er hentet fra de enkelte emnene i studieplanen og kan finnes igjen der.
Det er mange titler som ikke finnes i bokhandelen enten pga. av at det er små og lokale utgivelser eller fordi det er gamle bøker. Nærmere anbefalinger om anskaffe/se av enkelte titler vil bli gjort etter hvert i studiet. Noe finnes i Nasjonalbiblioteket. Noe vil også bli lagt ut som kopi eller omgjort til tekst i presentasjoner for studentene.

Godal, J. (2012). Tekking og kledning med emne frå skog og mark. Frå den eldre materialforståinga. Akademika forlag. - Sider 19-35

Skogbruk, A., & Meisingset, H. (2000). Hogst, plan metoder og teknikk. Skogbrukets kursinstitutt. - Sider 7-70

Gierløff, C (1945), Litt om Voss og vosseskiferen 1895-1945. Aktieselskapet Voss skiferbrudd. - Sider 5-37

Hans H. H. Heiberg. (1987). Skogbruket på Amblegård. In. 3. Årbok for sogn, 45 tylvter kiøbmansbord skogbruk og sagbruksdrift i Sogn (Vol. 33, ss. 6-26).Historielaget for sogn. - Sider 6-26 

Kåsa, J. H. (1952). Skognytting. Oslo: H. Aschehoug & co./ Snøfugl forlag - Sider 63-92; 300-310

Mæland, J. og Mæland, J. (1999), Om lasting. I Gama/t frå Voss.Vol. 31. Voss: Voss bygdeboknemnd.
10 sider

Oalann, T. (2012), Sletthogging med Steinar Mølster, Bergen: Norsk Handverksutvikling, Hordaland Fylkeskommune. 10 sider

Sandvig, A. (1931 ). Om bord og plankehugging før vannsagens tid og litt om hvad de gamle brukte skogen til: 0. Stribolt.

Godal, J. B., & Modal, S. (1994). Beresystem i eldre norske hus. Tl-forlaget.

Godal, J. B., (2016). A rekne brøk med han tykje, Valsøybotn: Eget forlag - Sider: 11-19: 39-44

Lassen, U.H. (2014). The Invisible Tools of a Timber Framer-A survey of principles, situations and procedures for marking. - Sider: 13-51

Nielsen, N. P. (1942). Yrkes/ære for tømrere. Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri. Oslo - Sider: 134-156

Strømshaug, K. (1997). Lafting: Emne og omgangsmåte. Oslo: Landbruksforlaget- Sider 58-60

Frimannslund, R. K, 1943. Kulturgeografisk registrering på Vestlandet. Bergen: Bergen museum. - Sider: 90-106

Godal, J. B., & Modal, S. (1994). Beresystem i eldre norske hus. Tl-forlaget - Sider: 91-268

Godal, J. (2015), Om det å lafte. Fagbokforlaget. - Sider 62-76

Holmgren, J. P., Landmark, 0. D., & Vesterlid, A. (Eds.). (1945). Husbygging. H. Aschehoug & Company. - Sider: 22-58

Kjennerud, H.K. (1911 ). Hjelp til selvhjelp. S/øidlære for skole og hjem. Kristiania.: Kristiania - provinsbokhandelen. - Sider: 64-65

Karlsson, T. (2013). Ramverksdørr. lnstutionen for kulturvård. Gøteborg universitetet.

Almevik, G. Sodra Råda och rekonstruktion som hantverksvetenskaplig metod". I Hantverkslaboratorium, redigerad av Eva Lofgren, 156-75. Mariestad: Hantverkslaboratoriet, 2011. - Sider: 157-174

Engen, E. (red.) Norsk kulturminnefond - de fem første årene. Norsk Kulturminnefond, Røros, sider: 35-44; 119-130

Hofslundsengen, R. og A. Østrem. (2015). 1700-tals vindussnekring i Bergen.

Gøthesen, H. (2012) Gamle vinduer. Gøthesen forlag . - Sider: 145-166

Litleskaret, J. (1997). Bygning og bygningskunst i gamal tid. N. o. sogelag, Frå fjon til Fusa 1997. Nordhordland sogelag - Sider: 49-65

Mattsson, J. (2010). Råtesopp i bygninger: forekomst, påvisning, vurdering og utbedring. Mycoteam. - Sider: 89-124

Mattsson, J. (2010). Treskade-insekter i bygninger. Mycoteam. -Sider: 94-188

Mørk, E. (2004). Research and restoration of the wooden foundation of building nr. Ve. I Safeguarding historie waterfront sites Bryggen in Bergen as a case. Bergen: Stiftelsen Bryggen/Politechnika Szczecinska - Sider: 4 7-54

Planke, T. (2008). Bygningens mønster-om sammenhenger i et kulturminne. By og.

Bakken, K. (red) (2016). Bevaring av stavkirkene. Håndverk og forskning. Oslo: Pax forlag. - sider 117-134

Wegter, J. (2017). Bygningsarkeologi definisjon, historikk og metodikk. - Sider: 1-30

Bokliste Lokal matkultur.pdf

Det kan komme tillegg til boklisten.

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2020), Matematikk for fagskolene, ISBN: 9788245034196

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

For 2020-21 kan både nye og tidligere utgaver brukes.

Beskjed fra forlaget angående løsningsforslag til matematikk:

Vi trykker opp nytt opplag av foreliggende utgave av Løsningsforslag. Vi skal legge info om avvik ift hovedboka på bokas nettside på Fagbokforlaget.no.

Opptrykket vil være på lager ca i slutten av august. Ny utgave vil være på markedet august 2021.

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2018), Løsningsforslag – Fysikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN 9788245024227

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetsforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s.

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider 

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                           

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagbokforlaget, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Prosjekt- og kvalitetsledelse

Erling S. Andersen, Kristoffer V. Grude, Tor Haug (2015), Målrettet prosjektstyring, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273911, 285 sider

Erling S. Andersen, Eva Schwenke (2012), Prosjektarbeid, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256272303, 214 sider eller Prosjektarbeid (2020), ISBN:9788245033731

Asbjørn Rolstadsås, Bjørn Andersen, Per Schjølberg (2007) Produksjons- og driftsteknikk, Trondheim, Tapir, ISBN: 9788251915335, kapittel 9

Kompendier fra skolen.

EMNE E: Grunnleggende konstruksjon og dokumentasjon

Øistein Vollen, (2010), Statikk og fasthetslære, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256271528

Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa, Oddmund Olsen (2007) Teknisk formelsamling med tabeller, Oslo, Universitetsforlaget, ISBN: 9788200424505, 288 sider

Autodesk inventor Suite 2020 Grunnkurs, kjøpes gjennom skolen

Bo Lundkvist, Ivar Øien (2007) Maskintegning, Oslo, Universitetsforlaget, ISBN: 9788200410393, 376 sider

Odd Sverre Kolstad (2019) Autocad 2020, ISBN: 9788205530812, 323 sider

EMNE F: Materialkunnskap

Britt Rystad, Odd Lauritzen (2012) Kjemi og miljøkunnskap, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272365, 398 sider

Ørnulf Grøndalen (2007) Materiallære, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276746211, 241 sider

EMNE G: Energiteknikk m/faglig ledelse

Serope Kalpakjian, Steven R. Schmid (2013) Manufacturing engineering and technology. Upper Saddle River, NJ, USA: Pearson, ISBN: 9780133128741

Kjell N. Johannessen (2014) Teknisk termodynamikk med strømningslære, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245016994, 427 sider

Fl. forfattere, Elektrofag og elsikkerhet, Oslo, Ped Tec AS, ISBN: 978-82-93002-03-1, 378 sider

EMNE H: Produktutvikling og konstruksjon

Gunnar Dahlvig, Signmund Christensen, Gunnar Strømsnes (2007) Konstruksjonselementer, Oslo, Gyldendal Yrkesopplæring, ISBN: 9788258507007, 486 sider

Jarle Johannessen, (2007), Tekniske tabeller, Oslo, Cappelen, ISBN: 9788202168223, 158 sider

Autodesk inventor Suite 2020 Grunnkurs, kjøpes gjennom skolen

Lisens: Software RoboDk, Educational

EMNE I: Lokal tilpassing

Hydraulikk i teori og praksis (2007), Bosch Automasjon, ISBN: 9788258513817                

Steinar Haugnes (2007) Oljehydraulikk, Oslo, Gyldendal Yrkesopplæring, ISBN: 9788258504365  Utsolgt fra forlaget, lærebok avklares ved skolestart

Programvare: Rexroth, kjøpes via FiH

Lisens: FluidSim pneumatic/hydraulic, kjøpes via FiH

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2020), Matematikk for fagskolene, ISBN: 9788245034196

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

For 2020-21 kan både nye og tidligere utgaver brukes.

Beskjed fra forlaget angående løsningsforslag til matematikk:

Vi trykker opp nytt opplag av foreliggende utgave av Løsningsforslag. Vi skal legge info om avvik ift hovedboka på bokas nettside på Fagbokforlaget.no.

Opptrykket vil være på lager ca i slutten av august. Ny utgave vil være på markedet august 2021.

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2018), Løsningsforslag – Fysikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN 9788245024227

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetsforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s.

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.         

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagforbundet, ISBN: 9788245032086, 288 sider

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagforbundet, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagforbundet, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Tekniske grunnlagsfag

Bo Lundkvist, Ivar Øien (2007) Maskintegning, Oslo, Universitetsforlaget, ISBN: 9788200410393, 376 sider

Odd Sverre Kolstad (2019) Autocad 2020, ISBN: 9788205530812, 323 sider

Autodesk inventor Suite 2020 Grunnkurs, kjøpes gjennom skolen

Tilleggslitteratur avklares med lærer

EMNE E: Teknologi

Øistein Vollen, (2010), Statikk og fasthetslære, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN:9788256271528

Svein Erik Pedersen, Jan Gustavsen, Svein Kaasa, Oddmund Olsen (2007) Teknisk formelsamling med tabeller, Oslo, Universitetsforlaget, ISBN: 9788200424505

Britt Rystad, Odd Lauritzen (2012) Kjemi og miljøkunnskap, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272365, 398 sider

Ørnulf Grøndalen (2007) Materiallære, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276746211, 241 sider

Bo Lundkvist, Ivar Øien (2007) Maskintegning, Oslo, Universitetsforlaget, ISBN: 9788200410393, 376 sider

Odd Sverre Kolstad (2019) Autocad 2020, ISBN: 9788205530812, 323 sider

EMNE F:Isolering

Utleveres som filer ved studiets oppstart.

                                 

Marine Maskinerisystemer                                

Termodynamikk

Ansgar Lund (2007) Termodynamikk og strømningslære, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276745511

Skipsutstyr & hjelpesystemer

Simulatorskjermbilder Kompendium, Kongsberg Norcontr MC90 - Kjøpes på FiH

Kraftanlegg

Ansgar Lund, Lars Hellevik, Gisle Strand, Johan Aalvik Skipsmaskineri, Drift & Vedlikehold del I Operativt nivå - Elektronisk utgave tilgjengelig for student

Mekanikk & Fasthetslære

Ansgar Lund (2007), Mekanikk og Fasthetslære, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276745528

Skipskonstruksjon

Ansgar Lund (2007) Skipsteknikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276746471

Maritim Elektro                           

Elektro-, el. nikk & styr. tek   


 «Elektrofag og elsikkerhet» ISBN 978-82-93002-03-1

Måle- og reg.teknikk

Nils A. Rolfsnes (2007) Måle og reguleringsteknikk, Oslo, Gyldendal undervisning, ISBN: 9788205295063

Skipselektr. Anlegg

Alf Kristiansen (2002) Maritime elektriske anlegg - maritime elektriske installasjoner, ISBN: 9788258512759

Vedlikehold                                 

Vedlikehold

Ansgar Lund, Lars Hellevik, Gisle Strand, Johan Aalvik Skipsmaskineri, Drift & Vedlikehold del I Operativt nivå - Elektronisk utgave tilgjengelig for student

Vedlikeholdssystem

TM-Master Instruksjoner, Eget kurskompendium   

Drift av skip                                  

Skipsteknikk

Ansgar Lund (2007) Skipsteknikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276746471

Sikkerhet

Odd Jarle Borch (2016) Fartøyledelse og kontroll av skips drift, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245020908

Ledelse

Odd Jarle Borch (2016) Fartøyledelse og kontroll av skips drift, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245020908

+IMO80

Sikkerhetssenter - Utlån

Sjørett og økonomi    

Per Aasmundseth (2013) Sjørett og økonomi, Sandefjord, Læremiddelforlaget, ISBN: 9788292284773

Per Aasmundseth Sjørett og økonomi, Oppgavesamling 1. utg.  Sandefjord, Læremiddelforlaget

Redskapsemner        

Matematikk

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753

Fysikk

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Norsk og engelsk

Pensum avklares med faglærer

EMNE A: Realfaglige redskap

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2020), Matematikk for fagskolene, ISBN: 9788245034196

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2015), Matematikk for fagskolen, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256272730, 528 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl, Erik Holst (2016), Løsningsforslag - Matematikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN: 9788256274352

For 2020-21 kan både nye og tidligere utgaver brukes.

Beskjed fra forlaget angående løsningsforslag til matematikk:

Vi trykker opp nytt opplag av foreliggende utgave av Løsningsforslag. Vi skal legge info om avvik ift hovedboka på bokas nettside på Fagbokforlaget.no.

Opptrykket vil være på lager ca i slutten av august. Ny utgave vil være på markedet august 2021.

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2009), Fysikk for fagskolen, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256269518, 235 sider

Trond Ekern, Øyvind Guldahl (2018), Løsningsforslag – Fysikk for fagskolen, Oslo,NKI-Forlaget, ISBN 9788245024227

John Haugan, Eimund Aamot (2011), Gyldendals tabeller og formler i fysikk, Oslo, Gyldendal, ISBN: 9788205419193, 48 sider

Tor Andersen, (2009), Aktiv formelsamling i matematikk, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788245008753, 54 sider

EMNE B: Yrkesrettet kommunikasjon

Talmo, T. M., Ulstein, A., & Stifoss-Hanssen, A. (2018). Kommunikasjon og norsk for ingeniører. (2. utgave) Universitetsforlaget, ISBN: 9788215030968, 316 s.

Marianne Roald Ytterdal, (2015), Crossover, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273751, 301 sider

Ordbøker etter avtale med faglærer.                                           

EMNE C: LØM-emnet

Mette Holan, Per Høiseth, (2019) Organisasjon og ledelse, Fagforbundet, ISBN: 9788245032086

Mette Holan, Per Høiseth (2019) Økonomistyring, Fagforbundet, ISBN: 9788245032093

Mette Holan, (2019) Markedsføringsledelse , Fagforbundet, ISBN: 9788245032079

Utgave for 2019 skal brukes av alle

EMNE D: Grunnleggende kjemi

Bjørn Gunnar Steen (2014) Himmelsk kjemi – Innføring i generell og organisk kjemi, Oslo, Cappelen Damm akademisk, ISBN: 9788202470715

Tilleggslitteratur avtales med lærere

Kompendier fra skolen.                         

EMNE E: Generell kjemiprosess

Eckhard Ignatowitz (2007) Prosesskjemi, Oslo, Yrkesopplæring, ISBN: 9788258509544, 454 sider

Ørnulf Grøndalen (2007) Materiallære, Bergen, Fagbokforlaget, ISBN: 9788276746211, 241 sider

EMNE F: Kjemiteknisk prosess med faglig ledelse

Pensum avtales med lærere   

EMNE G: Teknisk systemforståelse

Bjørnar Larsen (2008) Prosesskontroll 2, Oslo, Forlaget Vett og Viten, ISBN: 9788241204388, 293 sider

Gaurav Verma, AutoCAD Electrical 2020 Black Book, Cadcamcae Works, ISBN: 9781988722665, 484 SIDER

EMNE H: Lokal tilpassing - HMS og kvalitetssikring

Erling S. Andersen, Kristoffer V. Grude, Tor Haug (2015), Målrettet prosjektstyring, Oslo, NKI-Forlaget, ISBN: 9788256273911, 285 sider

Erling S. Andersen, Eva Schwenke (2012), Prosjektarbeid, Oslo, NKI-forlaget, ISBN: 9788256272303, 214 sider eller Prosjektarbeid (2020), ISBN:9788245033731

Kompendier fra skolen.

Bokliste - Spesialreinhald og Sterilforsyning.pdf

Resterende emner: Lærebøker avklares i løpet av skoleåret

Hovedbøker 1.året:

1. Psykologi og sosiologi - for fagskoleutdanningene
Leif A. Helgesen, Kari Krüger Grasaas, Marit Sjursen (2016)
2. Fag, etikk og kommunikasjon
For fagskoleutdanningene
Kari Krüger Grasaas , Marit Sjursen og Jørn Stordalen (2019)
Boklisten er under arbeid, flere bøker vil komme etterhvert.