Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiestart 2021

Velkommen som ny student og velkommen tilbake som student ved Fagskolen i Hordaland!

Vi førebur ein god og trygg studiestart for alle, og vi gler oss til å sjå nye studentar og til å treffe igjen alle dei andre.

Første skoledag

Det blir fysisk oppmøte på studiestad på første skoledag. Vi følger gjeldande smittevernreglar sjekk FHI sine nettsider.
Dersom du kjenner deg sjuk skal du ikkje møte opp, men send oss ein e-post til post.fih@vlfk.no. Oppmøte vil bli registrert.

Heiltidsutdanningane våre startar opp måndag 16. august. Studentane som følger eit nettstøtta studium møter ikkje fysisk opp før første samlingsveke.

Sjekk ditt studiestad for informasjon om kva som gjeld for ditt studium.

Er du ny på Fagskolen i Hordaland? Velkommen!

Begynner du på ei heiltidsutdanning, skal du møte opp 16.08 kl. 1200 i Haugeveien 28.

Kvar klasse samlast i eit klasserom. Våre tilsette vil vise deg vegen til riktig klasserom.

Begynner du på ei nettstøtta utdanning, møter du opp på første samlingsveke. Oppmøte er kl 09.40.
Lista over samlingsvekene finn du her. Sjekk vekene for første klasse (t.d. 1. bygg nett)

Fortsett du i år med utdanninga di?

Er du heiltidsstudent, møter du opp 16.08 kl. 1000 i Haugeveien 28. Kvar utdanning samlast i eit klasserom. Våre tilsette vil vise deg vegen til riktig klasserom.

Dersom du er nettstudent, møter du opp på første samlingsveke. 

Skal du studere ved ei helsefagleg utdanning?

Psykisk helse- og rusarbeid kull-21 startar i veke 37-oppmøte måndag 13.september klokken 10, med undervisning kvar dag frå måndag til fredag. Frå veke 38 blir det undervisning kvar tysdag, informasjon om tid får du i oppstartsveka.

Spesialreinhald og steril forsyning-21 startar i veke 37-oppmøte måndag 13.september klokken 10, med undervisning kvar dag frå måndag til fredag. Frå veke 38 blir det undervisning kvar tysdag, informasjon om tid får du i oppstartsveka.

Våre tilsette vil vise deg vegen til riktig klasserom.

Fortsett du i år med utdanninga di? Helsefaglege utdanningane følgjer sin undervisningsplan:
Psykisk helse- og rusarbeid-20 startar i veke 33 med skuledag torsdag 19.august  klokka 0900.

Er du ny på Fagskolen i Hordaland? Velkommen!

Du skal møte opp 16.08 kl. 1200 i Odd Frantzens plass 6.

Våre tilsette vil vise deg vegen til riktig klasserom.

Fortsett du i år med utdanninga di?

Da møter du opp 16.08 kl. 1000 i Odd Frantzens plass 6. Kvar klasse samlast i eit klasserom. Våre tilsette vil vise deg vegen til riktig klasserom.

Dekksoffiser
Er du ny på Fagskolen i Hordaland? Velkommen!

Du skal møte opp 16.08 kl. 1200 i Sauganeset 18, 5392 Storebø

Våre tilsette vil vise deg vegen til riktig klasserom.

Fortsett du i år med utdanninga di?
Da møter du opp 16.08 kl. 1000 i Sauganeset 18. Kvar klasse samlast i eit klasserom. Våre tilsette vil vise deg vegen til riktig klasserom.

VANNKJEMI, MIKROBIOLOGI OG FISKEHELSE INNAN AKVAKULTUR

Første samling er 25. august kl. 19:00 til 21:30, og er ein digital samling. Du vil få tilsendt lenke til Zoom.

Heile undervisningsplanen finn du her.

Første fysiske dagsamling er 15. september kl. 10:00 til 15:00 på studiestad Austevoll (Austevoll vgs, Sauganeset 18, 5392 Storebø).

Lokal matkultur

Startar du med utdanninga i år? Dette er ei deltidsutdanning, derfor møter du opp på første samlingsveke, som er veke 36. Lista over samlinsveke finn du her

Meir informasjon om oppstart kjem på itslearning.

Fortsett du i år med utdanninga? Vi sjåast på første samlingsveke.

Arborist 

Fortsett du i år med utdanninga? Vi sjåast på første samlingsveke.

Denne er ei samlingsbasert utdanning, derfor møter du opp på første samlingsveke. Lista over samlingsvekene finn du her.

Meir informasjon om studiestad Stord kjem.

Er du ny på Fagskolen i Hordaland? Velkommen!

Anleggsutdanning er ei nettstøtta utdanning. Som nettstudent, møter du opp på første samlingsveke. Lista over samlingsvekene finner du her.

Informasjon om korleis du kjem på skolen, parkering, m.m. finn du her.

Kontaktinformasjon på lærarar ved studiestad Voss finn du her.

Timeplan for fyrste samlingsveke finn du her.

Fortsetter du i år med utdanninga di?

Vi sjåast på første samlingsveke.

Sjekkliste for ein god studiestart

Det er mange spørsmål du kan ha knytt til studiestart. I denne sjekklista har vi samla dei viktigaste punkta for ein god start. 

For å halde på studieplassen din, skal du møte fysisk opp på skolen på første skoledag (informasjon om dato finn du øvst på denne sida. Trykk på din studiestad).

Dersom du ikkje har anledning til å møte opp, skal du gi beskjed til oss. Send e-post til post.fih@vlfk.no med grunngjeving og med informasjon om når du kan møte opp.

Nokre dagar før studiestart vil du få ein SMS med ein kode for å logge deg på itslearning. Ta godt vare på denne meldinga. Du vil trenge brukarnamn og passord for å logge deg på fagskolens læringsplattform m.m.

Alle studentane skal betale semesteravgift til studentsamskipnaden Sammen, avgift er satt til kr 550,- pr semester i studieåret 2021/22. Faktura på semesteravgift vil bli sendt frå fagskolen etter at du har møtt opp på skolen.

Studentane som tar ei heiltids utdanning har ikkje avgifter utover semesteravgifta.

Studentane som tar ei nettbasert utdanning vil bli fakturert kr. 3 000,- pr. semester. Dette gjelder ikke studentane som starta si utdanning hausten 2019.

Alle fagskoleutdanningar gir støtte i Lånekassen.

Andre kurs gir ikkje støtte i Lånekassen.

Skal du studere i Bergen som heiltidsstudent, kan du søke om hybel hos Studentsamskipnaden på Vestlandet – Sammen. Sammen jobbar for at studentar på Vestlandet skal få ei flott studietid. Ved å betalte semesteravgifta får du tilgang til alle Sammen sine tilbod – treningssenter, barnehagar, helsetenester, bustader, kafear med meir.

Dersom du studerer i Bergen som nettstudent og trenger ein sted å bu under samlingane, kan du også ta kontakt med Sammen. Dei tilbyr også vekeleie ved ledig kapasitet.

Det er dessverre ikkje hyblar ved dei andre studiestadene per i dag, med unntak av studiestad Hjeltnes. Du vil ha tilgang til helsetenestar og rådgjevingstenestar som Sammen tilbyr.

Så snart du har fått tilbod om studieplass, kan du søke om lån og stipend hos Lånekassen. For å få utbetalt stipend og studielån må du ha betalt semesteravgift og ha møtt opp på skolen.

Studieplan for di utdanning finn du på nettsida for utdanninga.

Boklista oppdateres i løpet av sommeren.

Sjekk her  kva PC-krav som gjelder for utdanninga di.

Studentane ved dei helsefaglege utdanningar skal legge frem politiattest ved studiestart. Du søker om politiattest elektronisk via politiet sine nettsider.Hugs at politiattest ikkje skal sendast pr. e-post.

I vårt kvalitetssystem finn du skjema for å søke om tilrettelegging eller fritak.

Lenke til KS-portalen finn du her