Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Styret for Fagskolen i Hordaland

Styret skal bidra til å leggje premissane og utforme strategi for utviklinga av fagskuleutdanninga innafor dei mål og rammer som gjeld for Fagskolen i Hordaland.

Styret skal sikre at fagskuleutdanningane held høg kvalitet, og at studentane får gode utdanningsvilkår. Styret vert oppnemnt av fylkestinget.

 

Møte 25.11.2021

Møte 02.09.2021

Møte 29.04.2021

Møte 18.03.2021

Møteprotokoll 28.01.2021

Møteinnkalling og sakspapirer 28.01.2021

Her finn du saker som styret har handsama før 2020:

Saker 2019 og tidlegare

 

Styret for Fagskolen i Hordaland

Namn Representerer Rolle E-post Telefon
Emil Gadolin Eigarrep. (A) Leiar emil.gadolin@gmail.com 90636727
Marianne Sæhle Eigarrep. (SV) Nestleiar msaehle@hotmail.com 90174611
Rosalind Fosse Eigarrep. (FRP) Medlem rosalindfosse@gmail.com 97149470
Bård Sandal Eigarrep. (Adm.) Medlem Bard.Sandal@vlfk.no 97051716
Anne Mette Koch Arbeidslivsrep. Medlem anne.mette.koch@helse-bergen.no 41303128
Trond Sanne Haga Arbeidslivsrep. Medlem Trond.Haga@kvaerner.com 97653934
Birgitte Svanevik Arbeidslivsrep. Medlem birgitte.svanevik@bkk.no 95895534
Sjur Veim Tilsettrep. Medlem Sjur.Inge.Veim@vlfk.no 97562029
Tom Alexander Østensen Studentrep. Medlem studentfih@gmail.com 90266693
         
Alexander Fosse Andersen

1. vara Eigarrep. (SP)

Varamedlem afa@sp.no 95887521
Sonja Øvre-Flo 2. vara Eigarrep. (H) Varamedlem sonja.merethe.ovre-flo@sfj.no 97521188
Kathrin Jakobsen Vara Eigarrep. (Adm.) Varamedlem Kathrin.Jakobsen@vlfk.no 98255253
Sissel Larsen Vara Arbeidslivsrep. Varamedlem Sissel.Larsen@bergen.kommune.no 98251636
Martina S. Hamre Vara Tilsettrep. Varamedlem Martina.Suppersberger.Hamre@vlfk.no 55337811
Georg Lie Grasdal Vara Studentrep. Varamedlem georg.grasdal@hotmail.no 98496251

 

Viktige dokument for styret

-          Fagskulelov

-          Styrevedtekter

-          Forskrift for Fagskolen i Hordaland

-          Forskrift om opptak ved Fagskolen i Hordaland

-          Regional plan for kompetanse og arbeidskraft

-          Strategi for Fagskolen i Hordaland

-          Strategi for teknisk fagområde

-          Kvalitetssystem beskrivelse

 

Prosjektstyret for Fagskulen i Vestland

Sakspapir for prosjektstyret for Fagskulen i Vestland finn du her!