Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Styret for Fagskolen i Hordaland

Styret skal bidra til å leggje premissane og utforme strategi for utviklinga av fagskuleutdanninga innafor dei mål og rammer som gjeld for Fagskolen i Hordaland.

Styret skal sikre at fagskuleutdanningane held høg kvalitet, og at studentane får gode utdanningsvilkår. Styret vert oppnemnt av fylkestinget.

 

Her finn du saker som styret har handsama før 2020:

Saker 2019 og tidlegare

 

Styret for Fagskolen i Hordaland

Namn Representerer Rolle E-post Telefon
Emil Gadolin Eigarrep. (A) Leiar emil.gadolin@gmail.com 90636727
Marianne Sæhle Eigarrep. (SV) Nestleiar msaehle@hotmail.com 90174611
Rosalind Fosse Eigarrep. (FRP) Medlem rosalindfosse@gmail.com 97149470
Bård Sandal Eigarrep. (Adm.) Medlem Bard.Sandal@vlfk.no 97051716
Anne Mette Koch Arbeidslivsrep. Medlem anne.mette.koch@helse-bergen.no 41303128
Trond Sanne Haga Arbeidslivsrep. Medlem Trond.Haga@kvaerner.com 97653934
Birgitte Svanevik Arbeidslivsrep. Medlem birgitte.svanevik@bkk.no 95895534
Sjur Veim Tilsettrep. Medlem Sjur.Inge.Veim@vlfk.no 97562029
Petter Reistad Studentrep. Medlem studentfih@gmail.com 94989586
         
Alexander Fosse Andersen

1. vara Eigarrep. (SP)

Varamedlem afa@sp.no 95887521
Sonja Øvre-Flo 2. vara Eigarrep. (H) Varamedlem sonja.merethe.ovre-flo@sfj.no 97521188
Kathrin Jakobsen Vara Eigarrep. (Adm.) Varamedlem Kathrin.Jakobsen@vlfk.no 98255253
Sissel Larsen Vara Arbeidslivsrep. Varamedlem Sissel.Larsen@bergen.kommune.no 98251636
Martina S. Hamre Vara Tilsettrep. Varamedlem Martina.Suppersberger.Hamre@vlfk.no 55337811
Susann Børnes Vara Studentrep. Varamedlem    

 

Viktige dokument for styret

-          Fagskulelov

-          Styrevedtekter

-          Forskrift for Fagskolen i Hordaland

-          Forskrift om opptak ved Fagskolen i Hordaland

-          Regional plan for kompetanse og arbeidskraft

-          Strategi for Fagskolen i Hordaland

-          Strategi for teknisk fagområde

-          Kvalitetssystem beskrivelse

-          Handlingsplan mot trakassering, seksuell trakassering, diskriminering og mobbing for Fagskolen i Hordaland

 

Prosjektstyret for Fagskulen i Vestland

Sakspapir for prosjektstyret for Fagskulen i Vestland finn du her!