Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Styret for Fagskolen i Hordaland

Styret skal bidra til å leggje premissane og utforme strategi for utviklinga av fagskuleutdanninga innafor dei mål og rammer som gjeld for Fagskolen i Hordaland.

Styret skal sikre at fagskuleutdanningane held høg kvalitet, og at studentane får gode utdanningsvilkår. Styret vert oppnemnt av fylkestinget.

 

Her finn du saker som styret har handsama før 2020:

Saker 2019 og tidlegare

 

Styret for Fagskolen i Hordaland

Namn Representerer Rolle E-post Telefon
Emil Gadolin Eigarrep. (A) Leiar emil.gadolin@gmail.com 90636727
Marianne Sæhle Eigarrep. (SV) Nestleiar msaehle@hotmail.com 90174611
Rosalind Fosse Eigarrep. (FRP) Medlem rosalindfosse@gmail.com 97149470
Bård Sandal Eigarrep. (Adm.) Medlem Bard.Sandal@vlfk.no 97051716
Anne Mette Koch Arbeidslivsrep. Medlem anne.mette.koch@helse-bergen.no 41303128
Trond Sanne Haga Arbeidslivsrep. Medlem Trond.Haga@kvaerner.com 97653934
Birgitte Svanevik Arbeidslivsrep. Medlem birgitte.svanevik@bkk.no 95895534
Trude Amundsen Tilsettrep. Medlem Trude.Amundsen@hfk.no 90788725
Sebastian Hennig Studentrep. Medlem sebastian@shennig.com 99416251
         
Alexander Fosse Andersen

1. vara Eigarrep. (SP)

Varamedlem afa@sp.no 95887521
Sonja Øvre-Flo 2. vara Eigarrep. (H) Varamedlem sonja.merethe.ovre-flo@sfj.no 97521188
Kathrin Jakobsen Vara Eigarrep. (Adm.) Varamedlem Kathrin.Jakobsen@vlfk.no 98255253
Sissel Larsen Vara Arbeidslivsrep. Varamedlem Sissel.Larsen@bergen.kommune.no 98251636
Kjerstin Bruvold Klokkeide Vara Tilsettrep. Varamedlem Kjerstin.Bruvold.Klokkeide@vlfk.no 95800764
Martin Devold Vara Studentrep. Varamedlem martin.devold@gmail.com 95887521

 

Viktige dokument for styret

-          Fagskulelov

-          Styrevedtekter

-          Forskrift for Fagskolen i Hordaland

-          Forskrift om opptak ved Fagskolen i Hordaland

-          Kvalitetssystem

-          Regional plan for kompetanse og arbeidskraft

-          Strategiplan for Fagskolen i Hordaland