Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Høyring - Forskrifter for Fagskulen i Vestland

Prosjektstyret for Fagskulen i Vestland vedtok i møte 28.05.2021 å sende lokale forskrifter for den nye skulen på open høyring.

Det er to forksrifter som er på høyring:

  • Forskrift om opptak ved Fagskulen i Vestland
  • Studieforskrift for Fagskulen i Vestland

Høyringsfrist: 01.08.2021

Dokument som er på høyring:

Saksutgreiinga av forskriftene som er handsama av prosjektstyret finn du her.

Høyringsuttale kan sendast til Ingrid.Fagerheim.Settem@vlfk.no 

Høyringa er open for alle, men følgjande høyringspartar er spesifisert av prosjektstyret:

  • Studentrådet ved Fagskulen i Sogn og Fjordane
  • Studentrådet ved Fagskolen i Hordaland
  • Organisasjon for Norske fagskolestudenter (ONF)
  • Organisasjonane (tillitsvalde) ved Fagskulen i Sogn og Fjordane
  • Organisasjonane (tillitsvalde) ved Fagskolen i Hordaland
  • Rådet for offentlige fagskoler (RFF)

Spørsmål vedkomande høyringa eller forskriftene kan rettast til Ingrid Fagerheim Sættem.