Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Slik søkjer du

Du søkjer via www.samordnaopptak.no. Nettsida opnar 1. februar 2020. Søknadsfrist 15. april.

Søk studieplass

Poengberekning og rangering

Rangering av søkjarane skjer jf. kapittel 3 Rangering ved opptak i fagskoleforskriften. 

Poengberekning

- Det blir gjeve gjennomsnittleg karakterpoeng av alle tallkarakterane i fag som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget. Karakterpoeng multipliserast med 10.
- For fag- eller svennebrev som inngår i kvalifikasjonsgrunnlaget blir gjeve 10 poeng.
- Fag- eller svennebrev i anna relevant fag, inklusiv praksistid, 5 poeng
- Kvar fag- / svennebrev med resultatet "bestått meget godt", gir 5 poeng for det fyrste, og 2 poeng for det andre
- Relevant yrkespraksis gir 1 poeng per 6. månad i tilsvarande 100% stilling

Søkjarar med høg poengsum skal rangerast foran søkjarar meg låg poengsum. Søkjarar med lik poengsum rangerast etter alder, eldre søkjarar går framfor yngre søkjarar.

For å få poenga for yrkespraksis, må du laste opp attestar i Samordna Opptak som stadfestar dette.

Om innsending av dokumentasjon

Du kan laste opp dokumentasjon på Samordna Opptak medan du søkjer.

Kva er relevant dokumentasjon?

Dokumentasjon om skolegang og fagbrev.

  • Du skal laste opp dokumentasjonen (stadfesta kopi) dersom: 
    • a.) du ikkje har godkjente karakterer, eller karakterane som er registrert ikkje stemmer med karakterane i vitnemålet
    • b.) fag-/sveinebrevet ikkje er godkjent, eller karakterane dine ikkje stemmer med karakterane som er registrert.
  • Du treng ikkje å laste opp dokumentasjonen dersom opplysningane om karakterar og fag-/sveinebrev er rette.

Dokumentasjon på andre opplysningar (til dømes arbeidserfaring)

Du må laste opp ei stadfesting på alle opplysningar som er registrert manuelt i Samordna Opptak (utdanning, arbeidserfaring, tryggleikskurs med meir). Om du til dømes skriv at du har arbeidd i 3 år, må du sende attestar som stadfestar dette. 

Siste frist for innsending av dokumentasjon er 15. april.

Søkjarar med utanlandsk utdanning.

Sjå informasjon i Forskrift for Fagskolen i Hordaland.