Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Opptakskrav

Her finn du dei generelle opptakskrava til Fagskolen i Hordaland. Sjå sida til den aktuelle utdanninga som du er interessert i for å få vite om du har relevant fagbrev.

Generelle opptakskrav

a) fullført og bestått vidaregåande opplæring med fagbrev/sveinebrev/vitnemål frå relevant
yrkesutdanning frå vidaregåande skole,

b) eller minst 5 års relevant praksis utan fagbrev, med realkompetansevurdering i læreplanmåla som  svarar til Vg1 og Vg2 i yrkesfagleg utdanningsprogram

c) søkjarar som kan dokumentere at dei skal gjennomføre fagprøve etter opptaksfristen, kan bli tildelt plass på vilkår om greidd prøve.

For nærare informasjon om kva type fagbrev ein må ha for å vere kvalifisert for den einskilde utdanninga, gå til sidene om utdanningane frå forsida.
Du kan søkje elektronisk gjennom  samordnaopptak.no mellom 1. februar og 15. april 2020.
 

Spesielle opptakskrav

Følgjande utdanningar har spesielle opptakskrav i tillegg til dei generelle opptakskrava:

  • Maritim utdanning
    • Bestått grunnleggande sikkerheitsopplæring IMO 60.
  • Petroleumsteknisk utdanning
    • Godkjent tverrfagleg eksamen i Vg2 Brønnteknikk. Offentleg godkjent tverrfagleg eksamen i Vg2 Brønnteknikk kan bli erstatta av kursbevis frå bestått 420 timars grunnleggande kurs i bore- og brønnteknikk avlagt før 1. august 2007.

Søkjarar med utanlandsk utdanning

Søkjarar med fullført vidaregåande opplæring frå dei andre nordiske landa er kvalifisert for opptak når den vidaregåande opplæringa i dei respektive landa gir generelt opptaksgrunnlag til tertiærutdanning tilsvarande norsk toårig teknisk fagskole.

Søkjarar utanfor Norden må dokumentera opplæring og praksis ved autorisert translatør og ha bestått eller ha likeverdig realkompetanse i dei felles allmenne faga tilsvarande Vg1 og Vg2 i yrkesfaglege studieretningar. Søkjarane må i tillegg dokumentera norsk kunnskapar jamfør nivå B2 i «Test i norsk – Høyere nivå» (Bergenstesten).