Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Dialogmøte ved Fagskolen I Hordaland       27. mars

Stad: Fagskolen i Hordaland, Haugeveien 28, 5005 Bergen

Fagskolen i Hordaland, i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, har glede av å invitere arbeidslivet i Hordaland til dialogmøte om fagskuleutdanning. Fagskulen har eit breitt fagtilbod og ønskjer tilbakemelding frå arbeidslivet i høve til mellom anna kvalitet, nye behov og tilpassingar av utdanningane. På dialogmøtet starter vi med ein felles del og deretter blir det gjennomført parallellsesjonar fordelt på dei ulike fagområda ved skulen.

 Sammendrag fra parallellsesjonene

Under følger utkast til program. 

 

Tidspunkt Tema
09.30 Registrering og kaffi
10.00

Opning ved:

Roald Kvamme, Styreleiar for Fagskolen i Hordaland
Bård Sandal, Fylkesdirektør Regional utvikling

 

10.20

Presentasjon av  hovudprosjekt ved studentar. 

Tittel på hovudprosjekt: Blåseisolering
Morten Andreas Brensdal
Christer Bødtker
Karl Inge Nordeide 

Tittel på hovudprosjekt: Vektkontroll i transportanlegg ved Haukeland Universitetssjukehus
Stian K. Solgård      

10.45

Fortrinn i regionen, utviklingspotensial og beslekta bransjar

Bram Timmermans, Associate Professor, NHH

11.15 Kort beinstrekk
11.20

BIM i utdanningene Bygg og Klima, energi og miljø (KEM)                                                   

Geir Vatnelid, lærer ved Fagskolen i Hordaland

11.40

Velferdsteknologi og digitalisering
Synnøve Olset – Helse Vest IKT

12.00

Maritim utdanning - Det grøne skifte


Lars Hellevik – Avdelingsleiar Maskinoffiser og Maskinteknikk, Fagskolen i Hordaland

 

12.15 Lunsj
13.00

Parallellsesjonar med faglege drøftingar
- Bygg og anlegg
- Elektro
- Maritime
- Petroleum og prosess
- Helse
- Mat og reiseliv
- Maskin, CNC og robotteknologi

14.45-15.00 Oppsummering og avslutning ved faglig rådgiver, Kjersti Hopland Kvåle

 

Har du spørsmål? Kontakt Kjersti Hopland Kvåle e-post: 

kjersti.hopland.kvale@hfk.no