Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Høyring forskrifter for Fagskolen i Hordaland

Forskrift om opptak ved Fagskolen i Hordaland og Forskrift om eksamen, disiplinære sanksjonar og klagehandsaming for Fagskolen i Hordaland vert med dette lagt ut til høyring.

Styret for Fagskolen i Hordaland har handsama forskrift om opptak ved Fagskolen i Hordaland og forskrift for Fagskolen i Hordaland i møte 12.09.2019, og sender med dette forskriftene på ordinær høyring. Høyringsfrist er sett til 27.10.2019 og styret vil handsame forskriftene, saman med ei vurdering av høyringsinnspela, på nytt etter høyringa den 28.11.2019. Høyringa er open for alle, og me ønskjer velkomen til å gje høyringsuttale.

Høyringsuttale vert sendt pr epost:

E-post

 

Saksutkast om endringane med lovspegel finn du her.

Utkast til forskrift som er på høyring finn du her:

Forskrift om opptak ved Fagskolen i Hordaland
Forskrift om eksamen, disiplinære sanksjonar og klagehandsaming for Fagskolen i Hordaland