Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Maritime utdanningar

Maritime fag Fagskolen i Hordaland har utdanningar innan maritime fag. Du kan velje mellom fordjuping til dekksoffiser i Bergen og Austevoll, og fordjuping til maskinoffiser i Bergen.

Fagskolen i Hordaland tilbyr to utdanningar innan maritime fag. Målet med utdanningane er å utdanne  skipsoffiserar med moral, gode haldningar, kompetanse og yrkesetikk – som kjenneteikn på den kvalitet som blir kravd for å møte morgondagen sine utfordringar. Fagskolen i Hordaland bruker moderne og avansert utstyr i undervisninga, som mellom anna maskinromsimulator, bru- og lastesimulator, radiosimulator m.m.

Kva tittel får eg etter fullført maritim fagskule?


Etter toårig maritim fagskule kan ein bli dekksoffiser eller maskinoffiser, og med tilstrekkeleg fartstid bli kaptein eller maskinsjef.

2010-03-17-13.14.33.jpg