Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bransjemodular i Nordhordland

I samarbeid med Nordhordland næringslag tilbyr fagskolen no 4 bransjemodular for industrien i Nordhordland frå hausten 2020

Følgjande modular vert tilbydd

  • M2 Teknisk dokumentasjon og kommunikasjon for leverandørindustrien (10 stp.)
  • M3 Prosjektplanlegging for leverandørindustrien (10 stp.)
  • M4 Produksjonsledelse for leverandørindustrien (10 stp.)
  • M5 Teknisk engelsk for leverandørindustrien (10 stp.)

Det vert gjennomført 2 modular hausten 2020, og to modular våren 2021. Modulane vil gå parallelt og har undervisningsdagar same dag. Samlingane vil vere på Austrheim vidaregåande skule. 

Organisering

Kvar modul vert gjennomført med 3 samlingar á 2 dagar, i tillegg er det lagt opp til eigenstudie. Det er 2 obligatoriske innleveringar og éin avsluttande 5 timers heimeeksamen ved kvar modul.

Studenter som deltek i bransjeprogrammet må få tilrettelegging frå arbeidsgjevar for å kunne delta i undervisning ol. Det er krav om 80 % obligatorisk frammøte i undervisninga. Kompensasjonsordningar vert avtala individuelt mellom student og verksemd. Søkjar må legge ved signert avtale med arbeidsgjevar om at det blir gitt fri til undervisning.

Fullført og bestått modul gjev vitnemål med 10 studiepoeng.

Oppstart og samlingar

M2 og M3 startar opp hausten 2020 og har følgjande samlingsveker:

  • Veke 38, 44 og 50, eksamen i veke 3.

M4 og M5 startar opp våren 2021 og har følgjande samlingsveker:

  • Veke 4, 11 og 18, eksamen veke 21.

Undervisningsdagar er torsdag kl. 08-16, og lørdag kl. 09-17 i samlingsvekene. 

Søknad

Søknadsfrist er 10. september 2020

Digitalt søknadsskjema finn du over til høgre på denne sida, og du må bruke Bankid for å søkje.

Opptakskrav

Grunnlag for opptak til studietilbod er a) eller b) under:
a) fullført og bestått vidaregåande opplæring med fagbrev/svennebrev fra relevant yrkesutdanning frå vidaregåande skule.

b) realkompetanse i felles allmenne fag som tilsvarer
Vg1 og Vg2 i yrkesfaglig utdanningsprogram. Søker må ha fylt 23 år innen det året han søker studieplass.

Sjå studieplan for informasjon om kva fagbrev som er relevant opptakskrav.

Kostnader

Studiet er gratis, men studentane må sjølv dekke utgifter til bøker (om lag kr 1000,- til 2000,- per modul). Studentane må også ha PC.