Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bransjemoduler I helsefag - Velferdsteknologi

I samarbeid med Bergen kommune og Voss kommune tilbyr fagskolen 3 bransjemoduler for helsearbeidarar frå høsten 2021

I samarbeid med Bergen kommune og Voss kommune tilbyr fagskolen 3 bransjemoduler for helsearbeidarar.

Til høsten 2021 starter modul 1: 

  • MH1 Møtet mellom teknologi og omsorg –moglegheiter og utfordringar knytte til velferdsteknologi 10 stp.

Samlingane vil vere på Fagskolen i Hordaland, studiestad Nordnes. Informasjon om gjennomføringa av resterande modular kjem seinare.

Organisering 

Kvar modul blir gjennomført med 4 samlingar á 2 dagar, i tillegg er det lagt opp til eigenstudie.

For hver modul: Det er to arbeidskrav, en digitalfortelling og et undervisningsopplegg. Dette undervisningsopplegget danner grunnlaget for en prosjekteksamen som skal presenteres på arbeidsplassen.

Studentar som deltek i bransjeprogrammet må få tilrettelegging frå arbeidsgjevar for å kunne delta i undervisning ol. Det er krav om 80 % obligatorisk frammøte i undervisninga. Kompensasjonsordningar blir avtala individuelt mellom student og verksemd. Søkjar må legge ved signert avtale med arbeidsgjevar om at det blir gitt fri til undervisning. 

Fullført og bestått modul gir vitnemål med 10 studiepoeng. 

Oppstart og samlingar 

Modul 1                          

1.samling-uke 33

2.samling-uke 35

3. samling-uke 38

4.samling-uke 40

Onsdag 18.august

Onsdag 1.september

Onsdag 22. september

Onsdag 6. oktober

Torsdag 19.august

Onsdag 2.september

Onsdag 23.september

Onsdag 7.oktober

 Med forbehold om endringer

Søknad

Søknadsfrist er 20. juni 2021
Digitalt søknadsskjema finn du over til høgre på denne sida, og du må bruke Bankid for å søkje. Skriv Modulnavn i søknaden.

Til høsten 2021 starter modul 2: 

  • MH2 - Velferdsteknologi, digitalisering og e-helse

Samlingane vil vere på Fagskolen i Hordaland, studiestad Nordnes dersom smitteverntiltakene tillater det. Alternativt vil undervisninga foregå digitalt.

Organisering 

Modulen blir gjennomført med 4 samlingar á 2 dagar, i tillegg er det lagt opp til eigenstudie.

Det er to arbeidskrav, en digitalfortelling og et undervisningsopplegg. Dette undervisningsopplegget danner grunnlaget for en prosjekteksamen som skal presenteres på arbeidsplassen.

Studentar som deltek i bransjeprogrammet må få tilrettelegging frå arbeidsgjevar for å kunne delta i undervisning ol. Det er krav om 80 % obligatorisk frammøte i undervisninga. Kompensasjonsordningar blir avtala individuelt mellom student og verksemd. Søkjar må legge ved signert avtale med arbeidsgjevar om at det blir gitt fri til undervisning. 

Fullført og bestått modul gir vitnemål med 10 studiepoeng. 

Oppstart og samlingar 

Modul 2                         

1.samling- uke 42

2.samling- uke 44

3. samling- uke 47

4.samling- uke 50

Onsdag 20.oktober

Onsdag 3.november

Onsdag 24. november

Onsdag  15.desember

Torsdag 21.oktober

Torsdag 4.november

Torsdag 25.november

Torsdag 16.desember

 Med forbehold om endringer

Søknad

Søknadsfrist er 1. september 2021 
Digitalt søknadsskjema finn du over til høgre på denne sida, og du må bruke Bankid for å søkje. Skriv Modulnavn i søknaden.

 

Til høsten 2021 starter modul 3:

MH3 - Implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgssektoren- helsefagarbeiderens nye rolle

Samlingane vil vere på Fagskolen i Hordaland, studiestad Nordnes dersom smitteverntiltakene tillater det. Alternativt vil undervisninga foregå digitalt.

Organisering 

Kvar modul blir gjennomført med 4 samlingar á 2 dagar, i tillegg er det lagt opp til eigenstudie.

For kvar modul: Det er to arbeidskrav, en digitalfortelling og et undervisningsopplegg. Dette undervisningsopplegget danner grunnlaget for en prosjekteksamen som skal presenteres på arbeidsplassen.

Studentar som deltek i bransjeprogrammet må få tilrettelegging frå arbeidsgjevar for å kunne delta i undervisning ol. Det er krav om 80 % obligatorisk frammøte i undervisninga. Kompensasjonsordningar blir avtala individuelt mellom student og verksemd. Søkjar må legge ved signert avtale med arbeidsgjevar om at det blir gitt fri til undervisning. 

Fullført og bestått modul gir vitnemål med 10 studiepoeng. 

1.Samling-uke 36 2.Samling-uke 39  3.Samling-uke 43 4.Samling-uke 46
Onsdag 8.september   Onsdag 29.september  Onsdag 27.oktober  Onsdag 17.november 
Torsdag 9.september  Torsdag 30.september  Torsdag 28.oktober  Torsdag 18.november

 Med forbehold om endringer

Søknad

Søknadsfrist er 1. august 2021
Digitalt søknadsskjema finn du over til høgre på denne sida, og du må bruke Bankid for å søkje. Skriv Modulnavn i søknaden.

Du kan søkje studieplass på grunnlag av:

  • fagbrev
  • realkompetanse

Fagbrev som gir grunnlaget for opptak er:
aktivitørfaget, ambulansefaget, portørfaget, barne- og ungdomsarbeiderfaget, fotterapi, ortopediteknikerfaget, hudpleier, apotekteknikk, helsesekretær, tannhelsesekretær, helsearbeiderfaget

Søkere med vitnemål og autorisasjon fra hjelpepleier eller omsorgsarbeider er også kvalifiserte til opptak.

Søkere uten fagbrev kan søke på grunnlag av realkompetanse. Mer ifo om dette her

Kostnader 

Studiet er gratis, men studentane må sjølv dekke utgifter til bøker (om lag kr 1000,- til 2000,- per modul). Studentane må også ha PC og nettilgang.