Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bransjemoduler høst 2021

Vi tilbyr følgande modular:
  • Modul 2: Teknisk dokumentasjon og kommunikasjon for leverandørindustrien
  • Modul 4: Produksjonsledelse for leverandørindustrien

Organisering

Kvar modul vert gjennomført med 3 digitale samlingar á 2 dagar, i tillegg er det lagt opp til eigenstudie. Det er 2 obligatoriske innleveringar og éin avsluttande 5 timers eksamen ved kvar modul.

Søknadsfrist kjem

Undervisningsdagar og eksamen

Modul 2

  • Nytt tidspunkt kjem.

Modul 4

  • Nytt tidspunkt kjem.

Studenter som deltek må få tilrettelegging frå arbeidsgjevar for å kunne delta i undervisning ol. Det er krav om 80 % obligatorisk frammøte i undervisninga. Kompensasjonsordningar vert avtala individuelt mellom student og verksemd.

Kostnad

Tilboda er gratis, men studenten må sjølv dekke kostnader til bøker, samt disponere eigen pc.