Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Nytt prosjekt ved Fagskolen i Hordaland «Eg e-lærer maritim»

Navigasjonssimulator ved Fagskolen i Hordaland, campus Austevoll. Studentene Christian Naaden Aase, Cathrine Nøttveit og Jardar Majala. Foto: Per M. Vatna
Navigasjonssimulator ved Fagskolen i Hordaland, studiested Austevoll. Studentene Christian Naaden Aase, Cathrine Nøttveit og Jardar Majala. Foto: Per M. Vatna

I fremtiden vil digital kompetanse bli avgjørende for utvikling og vekst i næringslivet. Fagskolen i Hordaland har gjennomført flere digitaliseringsprosjekter i løpet av de siste årene og dermed sikret grunnkompetanse i pedagogisk bruk av IKT/nettpedagogikk for alle ansatte. Nå kan disse erfaringene komme andre fagskoler til gode.

Samarbeid med syv maritime fagskoler

«Eg e-lærer maritim» er et to-årig prosjekt for å øke kompetansen på nettbasert undervisning og ta i bruk nye digitale undervisningsmetoder. Prosjektet er et samarbeid mellom Fagskolen i Hordaland og syv andre maritime fagskoler i Norge, og ledes av Fagskolen i Hordaland med en prosjektgruppe.   

 Godt samarbeid mellom maritime fagskoler 

- Prosjektet er i oppstartsfasen, sier prosjektleder Geir Johannessen som til daglig underviser i realfag ved studiested Austevoll. Han forteller videre at det retter seg mot digital kompetanseheving for ansatte for å møte behovet for omstilling i arbeidslivet. De maritime fagskolene har alltid hatt et godt samarbeid og dette skal vi bygge videre på. 

 

Prosjektleder Geir Johannessen 

 

Todelt prosjektmål 

Målet med prosjektet er todelt. Vi skal utvikle den digitale og nettpedagogiske kompetansen ved de maritime fagskolene for å kunne realisere flere av mulighetene digitalisering og teknologi gir i læringsarbeidet. I tillegg til det skal vi etablere en støttestruktur for nettpedagogisk kompetanseheving og digitalisering av maritim utdanning.  

 

Hvis du vil vite mer om prosjektet, gjerne ta kontakt med Geir Johannessen: geir.tangstad.johannessen@vlfk.no