Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Fagskolene samles om felles opptak

samordna opptak2.jpg

Et nasjonalt, samordna opptak til fagskoler skal bidra til økt synlighet for fagskoleutdanningene. Målet er at dette skal føre til økt søkning til fagskolene og flere som gjennomfører fagskoleutdanning.

Med et samordna opptak vil fagskolene få et opptak som gir mer automatikk og digital støtte i saksbehandlingen. 28. og 29. januar møttes over 100 representanter for fagskolene på Lillestrøm for å bli orientert om prosjektet og komme med innspill.

Fagfolk for fremtiden

Som et ledd i arbeidet med å styrke fagskolene ønsker Stortinget og regjeringen at det etableres et samordna opptak til yrkesrettet høyere utdanning ved fagskoler på lik linje med samordna opptak til høyere utdanning i universitets- og høyskolesektoren. Dette er beskrevet i Stortingsmeldingen Fagfolk for fremtiden. Fra og med 2020 er målet at studieplassene ved alle offentlige fagskoler og flere private fagskoler lyses ut gjennom Samordna opptak.

Med fagskoleopptaket er vi i gang med arbeidet på en tjeneste som skal fungere godt både for søkere og fagskoler.

– En hovedoppgave for Unit er å bidra til digitalisering, effektivisering, og samordning av tjenester som hjelper utdanningssektoren med å nå sine mål, sier direktør Roar Olsen i Unit. Med fagskoleopptaket er vi i gang med arbeidet på en tjeneste som skal fungere godt både for søkere og fagskoler. Den vil synliggjøre fagskoleutdanning på lik linje med annen høyere utdanning, noe som vil gi økt oppmerksomhet om dette utdanningstilbudet. Dette er i tråd med regjeringens målsetninger.

 

Bedre synlighet

Gjennom et felles nettsted hvor alle fagskoleutdanninger presenteres, vil studiene bli bredere synliggjort. Søkerne vil ha all informasjon om fagskolestudier på ett sted. Informasjonen vil presenteres på www.samordnaopptak.no, noe som gjør at elever i videregående opplæring og andre potensielle søkere til høyere utdanning vil få samlet oversikt over all høyere utdanning, både ved fagskoler og universiteter og høyskoler.

Administrasjonsleder ved Fagskolen i Hordaland, Giulia Casella.

– Vi ser veldig fram til å bli synlige på linje med annen høyere utdanning, sier administrasjonsleder Giulia Casella ved Fagskolen i Hordaland. – Det tror vi vil ha en positiv effekt på søkertallene ved at flere søkere vil kunne se fagskoleutdanning som et godt og riktig alternativ for dem.

Viktig med samarbeid

For at et samordna opptak skal kunne gjennomføres er det svært viktig med et nært og godt samarbeid mellom fagskolene, og mellom Unit og fagskolene. Unit må bygge kompetanse om fagskolesektoren slik at direktoratet har samme kunnskap om fagskoler og fagskoleutdanningen som om universitets- og høyskolesektoren. Det er også nødvendig å bygge et nettverk mellom fagskolene for å få felles forståelse av fagskoleopptaket og regelverket. Konferansen på Lillestrøm er et første steg i dette arbeidet.

Artikkelen er fra: UNIT Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning https://www.unit.no/aktuelt/fagskolene-samles-om-felles-opptak