Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Krysspublisert - mal

Kildekritikk på Internett:

Utgjevar:

 • Kven er kilda til informasjonen? Hugs at kven som helst kan leggje ut informasjon på nettet, til kva som helst formål.
 • Kva autoritet har personen/organisasjonen/verksemda som har lagt ut informasjonen?
 • Er det opplysningar om personen/organisasjonen?
 • Er personen/organisasjonen kjend innan feltet?
 • Er det nokon som refererer til denne personen/organisasjonen (kilda)?
 • Kan du kontakte kilda pr. telefon eller e-post? Står adressa på nettstaden?


Formål med sidene:

 • Kva er motivet for å leggje ut informasjonen? Er dette reklame, propaganda eller fakta?
 • Er kilda nøytral, eller finn du eit sterkt farga syn på saka?


Truverd

 • Er språkbruken truverdig? Finn du mange skrivefeil?
 • Har nettstaden ein klar og tydeleg layout?
 • Har nettstaden ein god og korrekt lenkesamling til andre aktuelle nettstader?

Kildekritikk bøker

Utgjevnadstidspunkt og forfatter

 • Er informasjonen ny eller gammal? Når blei sidene sist oppdatert?
 • Er forfatteren kjend ? Har forfatteren skreve mykje om dette temaet? Er forfatteren truverdig?

Utgjevar

 • Kva forlag er boka utgitt på? Kjende forlag står stort sett for kvalitet.
 • Er utgjevaren ein organisasjon eller eit spesielt samfunn? Religiøse sekter kan vere ukritiske. Politisk oppfatning er av betydning
 • Kor mange sider har boka?

Utgjevnadsår 

 • Når er boka utgitt, er den ny eller gammal? Eit aktuelt tema krev informasjon som er av nyare dato.
 • Har boka kome i fleire utgåver? (Indikerer at boka er et standardverk)

Føremål med utgjevnaden

 • Les forord
 • Studer innhaldslista
 • Korleis er framstillinga? Er dette fakta, meningar eller propaganda? Skreve for å overbevise, informere, underhalde, provosere?
 • Passar nivået? Skreve for ei bestemt målgruppe? Til dømes barn, ungdom, elevar eller forskarar.
 • Studer  litteraturlista til boka