Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Våre programområde

Vg1 er felles for alle som har valt studiespesialisering. På Vg2 tilbyr vi desse programområda:

 • Realfag
 • Språk, samfunnsfag og økonomi
Søk skuleplass

Kvifor studiespesialisering?

Viss du liker å jobbe med teoretiske fag og vil ta høgare utdanning kan du velje studiespesialisering.

Om du veit kva utdanning du vil ta bør du undersøkje om du må ha spesielle fag for å kvalifisere deg til studiet.

På vilbli.no kan du lese meir om faga du kan velje mellom.

Vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Norsk 4 4 6
Matematikk 5 3 0
Engelsk 5 0 0
Naturfag 5 0 0
2. framdandspråk 4 4 0
Samfunnsfag 3 0 0
Geografi 2 0 0
Religion og etikk 0 0 3
Historie 0 2 4
Kroppsøving 2 2 2
Programfag (felles og valfrie) 0 15 15
Sum timetal per veke 30 30 30

Første året

Mattebok_web.jpg

Vg1 studiespesialisering

På Vg1 må du velje eitt framandspråk i tillegg til engelsk. Skuleåret 2014/2015 tilbyr vi:

 • Spansk 1
 • Tysk 1 og 2
 • Fransk 1 og 2

Det språket du vel på Vg1 må du også ha på Vg2.

Andre året

jenter i kjemiklasse

På Vg2 vel du fordjupning innan to fag på ditt eige programområde. Det tredje fordjupningsfaget kan du velje frå andre programområde.

Realfag:

På Vg2 kan du velje mellom:

 • Matematikk 1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Biologi 1
 • Informasjonsteknologi 

Språk, samfunnsfag og økonomi:

På Vg2 kan du velje mellom:

 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling
 • Historie og filosofi
 • Kommunikasjon og kultur
 • Markedsføring og leiing
 • Medie- og informasjonskunnskap
 • Næringslivsøkonomi
 • Politikk, individ og samfunn
 • Psykologi 
 • Reiseliv og språk
 • Rettslære

Framandspråk 2

Alle elevar må ha eit framandspråk i tillegg til engelsk på Vg2. Vi tilbyr:

 • Fransk 2
 • Tysk 2
 • Spansk 2
Vil du ta Vg2 i utlandet

Tredje året

Jusbok_web.jpg

På Vg3 held du fram med dei to programfaga du fordjupa deg i på Vg2. I tillegg vel du fritt eit tredje programfag. 

Realfag:

På Vg3 kan du velje mellom:

 • Matematikk 2
 • Fysikk 1 eller 2
 • Kjemi 1 eller 2
 • Biologi 1 eller 2
 • Informasjonsteknologi
 • Fag på nett

Språk, samfunnsfag og økonomi:

 • Kommunikasjon og kultur
 • Historie og filosofi
 • Sosialkunnskap
 • Politikk og menneskerettigheter
 • Rettslære
 • Fag på nett

 Tips: Du kan få ekstrapoeng ved opptak til høgare utdanning ved å ta realfag eller framandspråk 2.

Vegen vidare

Med studiekompetanse kan du søke opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du òg informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studiane. 
Har du ikkje bestemt deg kan du får gode tips på utdanning.no.