Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Restaurant- og matfag

Restaurant- og matfag er ei yrkesfagleg utdanning. Det er vanleg å gå 2 år på skule og deretter bli lærling i 2 år for å ta fagbrev. Du kan ta påbygging til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr

Vg1er felles for alle som vel restaurant- og matfag. På Vg2 kan du velje mellom fleire programområde. På vår skule tilbyr vi:

Søk skuleplass

Kvifor restaurant- og matfag?

Dette er faget for deg som er interessert i matlaging, kosthald og ernæring. 

Lurer du på kva du skal bli eller kva fag du kan velje på Vg2 får du ei
god oversikt på vilbl
i.

Vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2
Norsk 2 2
Matematikk 3 0
Engelsk 3 0
Naturfag 2 2
Kroppsøving 2 2
Samfunnsfag 0 3
Historie 0 0
Prosjekt til fordjuping 6 9
Programfag 17 17
Sum timetal per veke 35 35

Første året

Restaurant og matfag.jpg

På Vg1 har vi nokre fellesfag og nokre felles programfag. Felles programfag er Råstoff og produksjon, Kosthald og livsstil og Bransje, fag og miljø

Faget Prosjekt til fordjuping: Ein dag i veka vil elevane ha moglegheit til å velje kva fag/yrke dei vil jobbe med. Ein kan då òg vere ute i ei bedrift som t.d. fiskebedrift, bakeri, restaurant, hotell-/institusjonskjøkken e.l.

Andre året

Skillingsbolle_web.jpg

Kokk- og servitørfag

Undervisninga vil bli delt mellom kokkefaget og servitørfaget. I løpet av året vil du bli utplassert i ei bedrift i 2 veker for å få ei kjensle med korleis arbeidet er i praksis.

Matfag

Her vil du blant anna lære meir om bakarfaget, konditorfaget, industriell næringsmiddel produksjon, fiskefaget og kjøttfaga. I løpet av året vil du bli plassert i ei bedrift i 2 veker for å få ei kjensle med korleis arbeidt er i praksis.

Ut i lære

Etter 2 år i skule kan du søke læreplass i godkjende lærebedrifter.

 Vil du vite korleis du søker læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søke læreplass kan du bruke lenkjene under.