Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Naturbruk

Er du interessert i natur og miljø, dyr og menneske? Då kan naturbruk passe for deg. Du kan bli lærling etter 2 år på skule, og deretter ta fagbrev. Du kan òg gå vidare på Vg3 og ta yrkeskompetanse eller studiekompetanse, avhengig av kva programområde du vel.

Vi tilbyr

Vg1 for utdanning naturbruk. På vår skule kan du søke deg vidare inn på Vg2-faga:

  • Anleggsgartnar- og idrettsanleggsfag
  • Akvakultur
Søk skuleplass

Kvifor naturbruk?

Naturbruk passar for deg som vil jobbe med natur, miljø, menneske og dyr. Utdanningsprogrammet inneber mykje praksis og arbeid ute. 

Du kan bli fisker, anleggsgartnar, agronom og mykje meir. Sjå vilbli.no for meir informasjon.

Vilbli.no

Første året

Naturbruk Vg1

På Vg1 lærer elevane grunnleggjande kunnskapar om arbeid i primærnæringa - både på land og til sjøs.

På Vg1 har du to felles programfag. Dette er Naturbasert produksjon og Naturbasert aktivitet.

Andre året

Anleggsgartnar- og idrettsanleggsfag Vg2:

På Vg2 anleggsgartnar- og idrettsanleggsfag lærer du korleis du skal bygge, drive og vedlikehalde hagar, parkar, friområde og idrettsanlegg.  

Akvakultur Vg2:

På akvakultur lærer du dagleg røkting og drift av ulike typar akvakulturanlegg. Viktige omsyn er miljøkrav og biologiske forhold.

 

Tredje året

 Naturbruk Vg3

På Voss jordbruksskule kan ein ta faget Vg3 naturbruk. Her kan ein ta realfag og få spesiell studiekompetanse. Dette gjer at ein kan gå vidare på dei fleste studieretningar. Dei øvrige Vg3-faga på Naturbruk gir yrkeskompetanse.

Ut i lære

Etter Vg1 og Vg 2 kan du søke læreplass i godkjente lærebedrifter.