Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Innføringskurs for minoritetsspråklege

Skal du ta vidaregåande utdanning, men må bli betre i norsk først? Då kan innføringskurs for minoritetsspråklege vere eit alternativ for deg. I kurset lærer du norsk og andre fag som gjer det lettare å starte på vidaregåande skule året etter. Kurset gir ingen formell kompetanse utover dette.

Kan eg søke?

Du kan søke viss du har fullført norsk grunnskuleopplæring eller tilsvarande og kan dokumentere det.

Du kan søke frå det året du fyller 16 år.

Du må ha lovleg opphald i Noreg.

Korleis søker eg?

Du kan søke plass på internettsida vigo.no. Brukernavn og passord finn du i MinID. 

Viss du har mista MinID kan du ringe 800 30 300 eller sende epost til brukerstotte@difi.no for å få ny.

Har du ikkje MinID kan du sende søknad direkte til opplæringsavdelinga.

Søk skuleplass Opplæringsavdelinga

Første året

Skoleportalen3.jpg

Kva er innføringskurs?

Kurset gir grundig innføring i norsk, men òg i andre fag som  matematikk, engelsk og samfunnsfag.

Er du nettopp kome til Noreg kan det vere lurt å velje innføringskurs før du søker deg vidare på Vg1. 

Det er ikkje krav til norskkunnskapar for å søke ordinær vidaregåande opplæring. Svært mange elevar tar likevel innføringskurs for å bli betre førebudd på undervisninga på Vg1. Kurset varer i eitt år.

Elevar som går innføringskurs bruker ikkje av den ordinære opplæringsretten sin.

 

Andre året

Søk vidaregåande opplæring

Etter innføringskurset kan du søke vanleg vidaregåande opplæring på Vg1.

Du kan ta yrkesfag som fører fram til fagbrev og studiekompetanse. Først går du 2-3 år på skule. Deretter kan du søke plass som lærling.

Du kan òg ta studiespesialiserande fag og ta generell studiekomeptanse. Då kan du søke plass på universitet eller høgskule når du har fullført og bestått.

Du søker på vigo.no, bruk MinID.

Meir informasjon om utdanningsprogramma får du på vilbli.no