Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Idrettsfag

Idrettsfag tilbyr idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet på alle nivå. Du kan velje toppidrett og satse på idretten din, eller velje breiddeidrett og eit meir allsidig aktivitetstilbod. Samstundes får du generell studiekompetanse.

Vi tilbyr

På Eksempelskule kan du velje fordjuping i desse programfaga:

  • Toppidrett (innan friidrett, fotball eller taekwondo)
  • Breiddeidrett

Du kan òg velje å ta programfag frå andre programområde i studieforberedande utdanningsprogram. Hos oss kan du velje mellom Musikk,Dans, Drama, Realfag og Formgivingsfag.

Søk skuleplass

Kvifor idrettsfag?

Er du glad i å trene kan Idrettsfag vere det rette for deg. Her må du vere innstilt på trening kvar dag, både i og utanom skuletida. Du må òg like å arbeide med teoretiske fag.

Tilbodet passar både for deg som vil kombinere skule med toppidrett og for deg som ønskjer ein aktiv og alternativ veg til studiekompetanse.

 

Vilbli.no Toppidrettslinja

Første året

Idrettsfag av A. Portazedi.jpg

På idrettsfag får du i tillegg til å vere i aktivitet fordjupe deg i idrettsteori. Felles programfag dette første året er Aktivitetslære og Treningslære.

Det blir òg undervist i treningsplanlegging, ferdighetsutvikling, basistrening og kroppsøving. Desse teoritimane blir lagt til  fagdag  som faget toppidrett har onsdagar kvar 6. veke, men nokre gonger kan òg 3. time på fredagane bli brukt.

Framandspråk vi tilbyr:

  • Spansk 2
  • Tysk 2
  • Fransk 1 og  2

Toppidrett

Tilbodet er eit samarbeid med Olympiatoppen Vest-Norge, HFK og skulen. Her får du satse for fullt på idretten din, og du trenar 10-12 timar i veka i tillegg til det du trenar utanom skuletida. Du vil òg få tilbod om dag- og temasamlingar.

Andre året

Programfaga på Vg 2 er:

  • Aktivitetslære 2
  • Idrett og samfunn
  • Treningsledelse 1
  • Treningslære 1 

Vi har ulike tema som vi tenker framtidige topputøvarar må ha kunnskap om.  Dette er blant anna kosthald, restitusjon, skadeforebygging, motivasjon, media trening,antidoping o.l.

Tredje året

På Vg3 kan du òg velje fag frå andre programområde.

Vg 4

Er du på eit høgt nivå innan idretten din og ønskjer å bruke meir tid på idretten samstundes som du få tid til å lese dei ulike faga dine? Då kan du søkje om å få ta vidaregåande over 4 år.  Du søkjer då til skulen.

Vegen vidare

Etter fullført og bestått 3 (4) år i skule har du fått studiekompetanse og kan du søke opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du òg informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studiane. Har du ikkje bestemt deg kan du får gode tips på utdanning.no.