Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag er ei yrkesfagleg utdanning. Utdanninga kan føre fram til fagbrev eller yrkeskompetanse, avhengig av kva fag du vel. Det er òg mogleg å ta påbygg til generell studiekompetanse.

Vi tilbyr

Vg1 er felles for alle som har valt Helse- og oppvekstfag. På Vg2 kan du velje mellom fleire programfag. Eksempelskule vgs tilbyr:

Søk skuleplass

Kvifor velje Helse- og oppvekstfag?

Ønskjer du å jobbe med menneske, er god til å kommunisere og samhandla med andre er dette faget for deg.

Lurer du  på kva du skal bli eller kva fag du kan velge på Vg2 får du ei god oversikt på vilbli.no

Vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2 Timetal Vg3
Norsk 2 2 6
Matematikk 3 0 0
Engelsk 3 2 0
Naturfag 2 0 0
Kroppsøving 2 2 2
Samfunnsfag 0 3 0
Historie 0 0 5
Prosjekt til fordjuping 6 9 0
Programfag 17 17 22
Sum timetal per veke 35 35 35

Første året

helsefag

Første året vil vi ha fag som Helsefremjande arbeid, Kommunikasjon og samhandling og Yrkesutøving.

Faget Prosjekt til fordjuping: Ein dag i veka vil du ha moglegheit til å velje kva fag/yrke du vil jobbe med. Du kan då òg vere ute i ei bedrift som til dømes barnehage, skule eller sjukeheim.

Andre året

bu2.jpg

Barne- og ungdomsarbeidarfaget

Dette er ei pedagogisk utdanning retta mot arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år. Ein lærer å velje hensiktsmessige pedagogiske metodar tilpassa aldersgruppa ein jobbar med. Tilrettelegging av aktivitetar, kommunikasjon med menneske frå ulike kulturar og konfliktløysing er andre tema du vil lære meir om på dette faget.

Helsearbeidarfaget

Du vil arbeide med menneske i alle aldrar med ulike sjukdommar og funksjonshemmingar. Her fokuserer ein på pleie og omsorg for ulike bruker-/pasientgruppe.

Tredje året

nurse1.jpg

Valde du Helseservicefag på Vg2 har du fleire val du kan ta på Vg3. På Eksempelskule vgs tilbyr vi:

  • Helsesekretær
  • Apotekteknikk

Visste du at du kan få ekstrapoeng ved opptak til høgare utdanning ved å ta framandspråk 2. eller ved å ta realfag?

Ut i lære

Etter 2 år i skule kan du søke læreplass i godkjende lærebedrifter.

 Vil du vite korleis du søker læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søke læreplass kan du bruke lenkjene under.

Ta kontakt