Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Handverk, design og produktutvikling

Handverk, design og produktutvikling er ei yrkesfagleg utdanning. Etter 2 år på skule kan du gå ut i lære. Du kan òg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr

Vg 1 er felles for alle som tar Design og handverk. På Vg 2 kan du velje mellom fleire programområde. På vår skule tilbyr vi:

  • Blomsterdekoratør
  • Frisør

På Vg3 tilbyr vi Interiør og Utstillingsdesign

SØK SKULEPLASS

Kvifor design og handverk?

Er du kreativ og glad i å arbeide med hendene? På design og handverk får du jobbe med tradisjonsrike handverksfag heilt frå idé til ferdig produkt.

Med fagbrev kan du arbeide innanfor ei rekkje yrke. Dette og meir finn du informasjon om på vilbli.no.

 

Vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2  Tømrar
Norsk 2 2
Engelsk 3 2
Matematikk 3 0
Naturfag 2 0
Samfunnsfag 0 3
Nyare historie 0 0
Felles programfag 17 17
Kroppsøving 2 2
Prosjekt til fordjuping 6 9
Sum timetal per veke 35 35

Første året

Design-Handverk av M. Bernhardsen.jpg

Vg1 Design og handverk

Første året har vi to programfag:

I faget Produksjon vil du lære korleis ein går frå idè til handverksprodukt/tenester. Vi vil eksperimentere med ulike material og lage arbeidsteikningar.

I faget Kvalitet og dokumentasjon  vil vi sjå på korleis du sikrar god kvalitet på produktet/tenesta og korleis ein dokumenterer.

Faget Prosjekt til fordjuping: Ein dag i veka vil elevane ha moglegheit til å velje kva fag/yrke dei vil jobbe med. Ein kan då òg vere ute i ei bedrift som t.d. ein gullsmedbutikk, blomebutikk, interiørbutikk e.l.

Andre året

Lorem ipsum
Lorem ipsum

Blomsterdekoratør

På Vg2 blomsterdekoratør vil du blant anna lære ulike teknikkar, behandling av ulike produkt og  kundebehandling.

Frisør

 Planlegging og gjennomføring av kundebehandling, forming av frisyrar, make-up og drift er berre noko av det du vil lære på Vg2 frisørfaget.

Vegen vidare

Vegen vidare kjem heilt an på kva fag og retning du har valt. For nokre vil ein kome ut med
fag-/sveinebrev og for andre vil ein ha fått studiekompetanse og kan gå vidare til høgskular/universitet

Kontakt rådgiver