Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Bygg- og anleggsteknikk

Bygg- og anleggsteknikk er ei yrkesfagleg utdanning. Det betyr at du går 2 år på skule før du begynner som lærling i ei bedrift. Du kan i tillegg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Vi tilbyr

Vg1 er felles for alle som vel bygg- og anlegg. På Vg2 kan du hos oss søke deg vidare inn på eit av diesse faga:

Søk skuleplass lhjljkh

Kvifor bygg- og anleggsteknikk?

Likar du praktiske arbeidsoppgåver? På bygg- og anleggsteknikk får du jobbe med å bygge og vedlikehalde bygningar og anlegg.

Du kan ta fagbrev som tømrar, taktekkar og mykje anna. På vilbli.no finn du meir informasjon om utdanningsprogrammet og kva du kan bli.

Vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetal Vg1 Timetal Vg2
Norsk 2 2
Matematikk 3 0
Engelsk 3 0
Naturfag 2 2
Kroppsøving 2 2
Samfunnsfag 0 3
Historie 0 0
Prosjekt til fordjuping 6 9
Felles programfag 17 17
Sum timetal per veke 35 35

Første året

Fotballer_web.jpg
Jusbok_web.jpg

Vg1 bygg- og anleggsteknikk

På Vg1 lærer du mellom anna grunnleggjande teknikkar, gode arbeidsvanar og evne til samarbeid. Kvalitet og trygleik er sentralt i undervisninga.

Felles programfag dette året er Tegning og bransjelære og Produksjon.

Ordens- og åtferdsreglementet Knappetest

Andre året

Byggteknikk

Byggteknikk omfattar oppføring, ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg, og bidrar til å skape og bevare store samfunnsverdier.

Klima-, energi- og miljøteknikk

Undervisninga er basert på mykje praktisk arbeid i verkstad der du lærer å bruke verktøy og material i dei aktuelle faga.

Ordens- og åtferdsreglementet
Knappetest

ut i lære

Etter 2 år i skule kan du søke læreplass i godkjende lærebedrifter.

 Vil du vite korleis du søker læreplass, kva bedrifter som er godkjende lærebedrifter eller vil søke læreplass kan du bruke lenkjene under.

LIRUM LARUM

Lorem   ipsum

Mer info tittel

Profilbilde av Yann Brachel

Yann Brachel

Send e-post 48999098

Med studiekompetanse kan du søke opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du òg informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studiane. 
Har du ikkje bestemt deg kan du får gode tips på utdanning.no.

Med studiekompetanse kan du søke opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du òg informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studiane. 
Har du ikkje bestemt deg kan du får gode tips på utdanning.no.

MK av Silje Eide2.jpg

Vg2

Felles programfag dette året er:

  • Mediesamfunnet 2
  • Medieuttrykk 2

På Vg2 kan du velje eitt programfag. Dei valfrie programfaga kan vere vidare spesialisering innan medium og kommunikasjon og/eller fag frå eit anna programområde i studieforberedande utdanningsprogram (til dømes realfag eller framandspråk).

 

Vg 2 - Yrkesretta

Gjekk du Vg1 skuleåret 2015/2016 kan du etter Vg2 velje  å gå ut i lære i Fotograffaget eller Mediegrafikerfaget. Det er også mogleg å velje å ta Vg3 Mediedesign eller Medium og kommunikasjon, studiespesialisering.

Visste du at:

Programfag i framandspråk og realfag gir tilleggspoeng ved opptak til høgare utdanning. Les meir på samordnaopptak.no

Realfagspoeng Språkpoeng