Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Helse og miljø

Her finn du info om helsesøster, skulelege og psykolog. Treng du å snakke med ein rådgjevar,  finn du også informasjonen du treng på denne sida.

Helsesøster

Helsesøster ved Eksempel skule heiter  Helga Helsesøster

Helsesøster har teiesplikt, og hos ho kan du blant anna snakke om foreldre, skilsmisse, sjukdom i familen, mobbing, pubertet, angst og depresjoner, spiseforstyrringar, seksuell identitet  og anna du lurer på. Prevensjon og seksuelt overførbare sjukdommar kan også vere aktuelle tema å ta opp.  

Tilbodet er gratis, og avtalte timar skal ikkje registrerast som fråvær. 

Kontortid

Mellom kl. 11 -13 er det open dør alle dagar. Det vil seie at elevar ikkje treng å bestille time. 

Men vi ønskjer så sant det et er mogleg at du avtalar time på førehand. Då kan du snakke med helsesøster kvar onsdag og annan kvar fredag (partalsveker). 

Rådgjeving

Rådgjevarane jobbar tett med elevane sine faglærere, kontaktlærer og avdelingsleiarar. Ved behov kan dei også samarbeide med føresette til elevar som er under 18 år. 

Har du utfordringar i kvardagen eller treng sosielpedagogisk hjelp kan du snakke med rådgjevar.

Skulen sine rådggjevarar har tett kontakt med OT/PPT og andre offentlege instansar og kan formidle vidare kontakt med dei. 

Rådgjevarane har teieplikt,  og kan berre gi opplysningar vidare etter avtale med eleven. Dei har likevel opplysingsplikt om dei får informasjon om alvorlege hendingar som kan vere til skade for eleven. 

Rådgjevarar ved skulen

Helsesøster 1
Profilbilde av Ronny Arildsen

Ronny Arildsen

Send e-post
Helsesøster 4
Profilbilde av Aase Marifjæren

Aase Marifjæren

Send e-post

Psykologtenesta

Psykolog Petra Psykolog held til i 2. etasje. Ho har teieplikt og tenesta er gratis. Avtalte timar skal ikkje førast som fråvær. 

Petra Psykolog er på kontoret onsdagar og torsdagar. Ta kontakt for å avtale time.

Skulelegen

Skulelegen heiter Leif Lege og har kontor i underetasjen. 

Han har teieplikt og tenesta er gratis. Avtalte timar skal ikkje førast som fråvær. 

Leif Lege er på kontoret måndagar, ta kontakt for å avtale time.