Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Ordensreglementet og eksamen

Her finn du informasjon om ordensreglemntet og og eksamensordninga. Dette blir skrive av HFK Opplæring og er likt for alle skulane.

eksamenspapirer

Ordensreglement

Reglementet gjeld for alle fulltids-, deltids- og utvekslingselevar og lærlingar/lærekandidatar under opplæring ved skulen. Det gjeld også for vaksenopplæringa sine elevar og andre når opplæringa er i skulen sin regi.

Reglementet gjeld i timane, friminutta, på veg til og frå skulen, og ved opplæringsformer og aktivitetar i skulen sin regi både på og utanfor skulen sitt område (til dømes ekskursjonar og elevreiser).

Ordens- og åtferdsreglementet

Eksamen

Generelle opplysningar om eksamen og evt ein lenkeknapp til eksamensplanen.