Det kan se ut til at du bruker en nettleserversjon vi ikke støtter. Finn en nyere versjon her

Studiespesialisering

Ønskjer du å studere ved universitet eller høgskule? Då kan du velje studiespesialisering. Utdanninga er treårig og fører fram til generell studiekompetanse. Du kan òg velje fag som gir spesiell studiekompetanse.

Me tilbyr

Me tilbyr studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3. Me har to parallelle klassar og me tilbyr ei rekkje programfag. Som elev på studiespesialisering vil du få ein aktiv og spennande skulekvardag. 

Søk skuleplass

Kvifor velja studiespesialisering?

Studiespesialisering gjev stor valfridom når du skal søkja vidare studium på høgskule eller universitet. Du som vel studiespesialisering kan få generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse hjå oss, alt etter kva fag du vel.

Vilbli.no

Fag og timetal

Fag og timetall
Fag Timetall VG1 Timetall VG2 Timetall VG3
Norsk 4 4 6
Kroppsøving 2 2 2
Engelsk 5 0 0
Samfunnsfag 3 0 0
Naturfag 5 0 0
Matematikk 5 3 0
Geografi 2 0 0
2. framandspråk 4 4 0
Historie 0 2 4
Religion og etikk 0 0 3
Programfag 0 15 15
Sum timetall per uke 30 30 30

Første året

Vg1_studiespesialisering.jpg

På Vg1 skal du ha faga Norsk, Kroppsøving, Engelsk (avsluttande fag), Naturfag (avsluttande fag), Matematikk (avsluttande fag), Geografi (avsluttande fag), Samfunnskunnskap (avsluttande fag) og Framandspråk 2 (spansk eller tysk).

Alle skal velja eit framandspråk 2. Engelsk (framandspråk 1) er obligatorisk fellesfag for alle. Det språkfaget du vel på Vg1 held du fram med på Vg2.

Elevar som ikkje har hatt framandspråk 2 på ungdomsskulen, held fram med framandspråk 2 på Vg3.
Skuleåret 2019/2020 tilbyr me følgjande framandspråk:

 • Spansk 2
 • Tysk 1
 • Tysk 2

I Vg1 kan elevane velja matematikk 1P (praktisk) og held fram med 2P i Vg2. Dei kan og velja 1T (teoretisk) og halda fram med R1 i Vg2.

Informasjonshefte - programfag

Andre året

Vg2_studiespesialisering.jpg

På Vg2 skal du ha faga Norsk, Kroppsøving, Matematikk (avsluttande fag), Historie, Framandspråk 2 (spansk eller tysk – avsluttande fag dersom du hadde framandspråk 2 på ungdomsskulen), samt programfag (avsluttande fag).

På Vg2 vel du fordjuping i to fag frå programområdet ditt. Det tredje fordjupingsfaget kan du velja frå andre programområde.

Realfag

På Vg2 kan du velja mellom:

 • Matematikk R1
 • Fysikk 1
 • Kjemi 1
 • Biologi 1
 • Informasjonsteknologi 1
Stuspes.jpg

Språk, samfunnsfag og økonomi

På Vg2 kan du velja mellom;

 • Internasjonal engelsk
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
 • Psykologi 1
Informasjonshefte - programfag

Tredje året

Vg3_studiespesialisering.jpg

På VG3 skal du ha faga Norsk (avsluttande fag), Kroppsøving (avsluttande fag), Historie (avsluttande fag), Religion og etikk (avsluttande fag), samt programfag (avsluttande fag).

På Vg3 held du fram med dei to programfaga du fordjupa deg i på Vg2. I tillegg vel du fritt eit tredje program.

Realfag

 • Matematikk R2
 • Kjemi 2
 • Biologi 2
 • Informasjonsteknologi 2

Språk, samfunnsfag og økonomi

 • Sosialkunnskap
 • Samfunnsfagleg engelsk
 • Psykologi 2
Informasjonshefte - programfag

vegen Vidare

Med studiekompetanse kan du søke opptak til høgare utdanning i Noreg. Dette gjer du gjennom samordna opptak. Her får du òg informasjon om kva opptakskrav som gjeld for dei ulike studiane. 
Har du ikkje bestemt deg kan du får gode tips på utdanning.no.